O projektu NePornu

Zaujal tě náš projekt? Na této stránce se o projektu dozvíš naprosto vše.

Organizace NePornu je nestátní nezisková organizace, jejíž hlavním cílem je rozšiřovat povědomí o problematice pornografie a pomáhat lidem, kteří zápasí se závislostí na pornografii, především formou koučinku.

Vedení organizace tvoří křesťané z různých křesťanských společenství. Organizace nespadá pod žádnou konkrétní církev. Ačkoliv jsme křesťané, což utváří náš etický základ ve vztahu k pornografii, respektujeme náboženské názory druhých lidí. Naši víru nechceme nikomu vnucovat, jelikož naším hlavím záměrem je pomáhat lidem v jejich závislosti na pornu. V naší argumentaci se pak opíráme především o fakta a odborné články. Nechceme nikomu vnucovat, že by se neměl na porno dívat, ale chceme na základě vědeckých výzkumů upozorňovat na rizika spojená se sledováním porna.

Naše hlavní cíle

Projekt NePornu má již od svého vzniku dva hlavní cíle: rozšiřovat povědomí o problematice pornografiepomáhat těm, kteří mají s užíváním pornografie problém. Povědomí rozšiřujeme skrze rozhovory a články v médiích, přednášky a semináře pro různé cílové skupiny (rodiče, dospívající, učitelé apod.) a také skrze naše sociální sítě. Pravidelně publikujeme vlastní články a podcasty. Věnujeme se také překladu a vydávání tematické literatury. V neposlední řadě se nyní zaměřujeme také na tvorbu a realizaci preventivních programů na školách. Při naší práci se opíráme především o aktuální odborné a vědecké poznatky a osobní zkušenosti našich klientů. Projekt NePornu nabízí laickou bezplatnou pomoc, která neslouží jako náhrada jakékoliv formy odborné pomoci.

Náš tým

Za projektem NePornu stojí tým lidí, kteří si uvědomují závažnost problematiky pornografie. Někteří si prošli závislostí na pornografii sami, jiní se s ní setkali ve svém okolí a někteří s touto tématikou pracují na odborné úrovni.

Vedoucí tým

Tým tvořený placenými pracovníky zajišťuje organizační chod projektu.

Pete Lupton

Ředitel a zakladatel NePornu

Na projektu NePornu pracuji již od roku 2017, kdy vznikla myšlenka založit organizaci, která bude pomáhat lidem závislým na pornu. Jako ředitel mám na starosti celkové směrování a prezentaci projektu a vytváření zázemí, aby vše fungovalo tak, jak má.

Sám jsem si prošel dlouholetou závislostí na pornografii, takže vím, že není úplně jednoduché se z ní dostat. Osobně jsem si dlouho myslel, že jsem jediný v mém okolí, kdo má s něčím takovým problém, a tak jsem o své závislosti mlčel. Zároveň se o závislosti na pornu nikde nemluvilo a nebyla žádná nabídka pomoci. Právě proto jsem na začátku projektu NePornu přišel s heslem: „Nebuď na to sám!“

Životní motto: „Když se přestaneš vzdělávat, přestaneš vést.“

Táňa Reháková

Koordinátorka e-koučů NePornu

Do projektu NePornu jsem se nejprve zapojila jako dobrovolnice v roce 2020. Přišla jsem k tomu trochu jako slepý k houslím poté, co jsem potkala Peta, který mě pro projekt během krátké chvíle nadchnul. Od roku 2021 pracuji jako koordinátorka e-koučů.

Náplní mé práce je především péče o e-kouče. Starám se o jejich školení a vedení v komunikaci s klienty. Pro e-kouče také organizuji supervize a online setkávání. Na starosti mám přijímací pohovory a celý proces zaučení. Prostě cokoliv e-koučové řeší, řeší se mnou. Kromě toho se podílím na tvorbě obsahu. Slyšet mě můžete v našem podcastu NePornu nebo mě můžete zahlédnout v reels na Instagramu. Také vedu podpůrnou skupinu pro partnerky závislých.

Kromě NePornu se v životě zabývám hlavně psychologií. Navštěvuji psychoterapeutický výcvik v terapii zaměřené na řešení a věnuji se krizové intervenci.

Matěj Písařík

Koordinátor podpůrných skupin a preventivních programů

V NePornu se věnuji rozvoji místních podpůrných skupin Anonymních pornoholiků. Školím vedoucí těchto skupin, připravuji materiály a starám se o web. Zároveň mám na starosti tvorbu a koordinaci preventivních programů pro žáky základních a středních škol.

Jsem naivní snílek, který chce jednou vidět lepší svět. K projektu jsem se připojil, jelikož mám osobní zkušenost s problémy s pornem a se samotou při jejich řešení. Mám radost, že NePornu může být parťákem lidí, kteří si procházejí něčím podobným, čím jsem si v minulosti prošel sám. Díky projektu taky můžu ukazovat na rizika s pornem spojená, a přispět svou troškou k tomu, aby byl svět hezčím místem.

Životní motto: „Žádný pořádný příběh nikdy nezačal tím, že jsem zůstal sedět doma na gauči.“

Anet

Koordinátorka obsahu

V projektu NePornu se věnuji plánování, koordinaci, vytváření a publikování obsahu na našich platformách (socky, webovky a online kurzy pro veřejnost). Rovněž mám na starosti koordinaci pracovníků a dobrovolníků, kteří se podílí na správě a vytváření obsahu.

Vždy mě iritovala témata, která zůstávala tabu a ve společnosti se tolik neřešila a stále neřeší. A jedním z nich je právě dopad porna. Pokud si na daný problém ale neposvítíme, tak zůstane ve tmě a každý si bude dělat co chce, aniž by se počítalo s následky. A právě proto fandím téhle neziskovce, jelikož přináší světlo, tam kde je třeba a velmi šikovně otevírá dveře do poněkud kontroverzního tématu pornografie. Je mi ctí být alespoň částečně součástí práce s důležitým společenským přesahem.

Mimo jiné se věnuji lektorování konverzačních kurzů v angličtině. A tento rok mám v plánu vstoupit do studia psychoterapeutického výcviku.

Životní motto: „To, jak procházíme životem se zlomenými lidmi, mluví hlasitěji než to, jak posedáváme s těmi významnými.“ – Bill Bennot

Martin

Administrativní pracovník

Na fungování projektu NePornu se podílím prací, která nejde přímo vidět, ale bez které by to nešlo. Jako administrativní pracovník se starám o žádosti lidí o koučink, příchozí maily, přehledy a byrokratické záležitosti. Součástí mé pozice je i správa e-shopu a také se věnuji koučinku.

Vždycky jsem věřil v ideály. Po zkušenostech s pornografií se však mnoho mých přesvědčení otřáslo v základech. Viděl jsem, jakou spoušť může porno v životě způsobit a o kolik času, radostí a krás člověka připravuje. Mám však za to, že každá krize je příležitostí k něčemu novému. Ty největší životní kotrmelce bývají zdrojem opravdovosti, hloubky a inspirace. Jen neztrácet čas (u porna) a vykročit.

Vedle činnosti v NePornu jsem absolventem sociální práce a momentálně také studentem psychologie.

Životní motto: „Buď dobrý.“

Sofie Kušnieriková

Správkyně sociálních sítí

V NePornu se věnuji sociálním sítím, článkům a stříhání podcastů. Kromě pracovního úvazku se také zabývám i dobrovolnickou činností jako e-koučka.

Nyní jsem studentkou oboru Etiky a kultury v mediální komunikaci na Univerzitě Palackého.

Kdybyste se zeptali mých přátel, jakou mě vidí, jako první vám pravděpodobně řeknou, že jsem empatická a kreativní. Tyto vlastnosti mi pomáhají vnímat potřeby a emoce lidí, se kterými pracuji.

Jsem vděčná za příležitost, kterou mi práce v oblasti sociálních médií a e-koučinku přináší, a těším se na další výzvy a příležitosti, které přijdou.

Životní motto: „Co mi není rovno, po tom je mi… však vy víte co.“

Lucie Sovjáková

Grafička

V NePornu mám na starost sociální sítě, střih podcastu, vizuál a provádím kontrolu článků před zveřejněním.

Rada

Od roku 2020 funguje projekt NePornu jako nezisková organizace, jejím výkonným orgánem je Rada. Ta je zodpovědná za hospodárný a plynulý chod spolku, plnění hlavních cílů projektu, a poskytuje týmu zpětnou vazbu.

Honza Heřmanský

Předseda NePornu, z. s.

Jsem manžel, otec tří dětí, křesťan, běžec a pracuji v jedné nadaci.

Když jsem v roce 2017 narazil na původní stránky NePornu.cz, hned mě zaujaly. Když jsem zjistil, že se jim nikdo naplno nevěnuje, koupil jsem tuto doménu a šel za Petem Luptonem, jestli by to nechtěl dělat. No a výsledek teď vidíte.

Ačkoliv se v životě věnuji jiným oblastem, v NePornu zastávám statutární funkci předsedy spolku a dohlížím na to, aby si projekt zachoval svůj směr.

Marek Hutr

Místopředseda NePornu, z. s.

Rád ve svém životě dělám věci, které mi dávají smysl. No a pomáhat lidem, kteří se plácají v závislosti na pornografii a promrhávají svůj čas, potenciál a možnosti tím, že se v ní utápí, je něco, co rozhodně smysl má. Proto když mne oslovil Pete s tím, jestli bych s ním šel do založení neziskovky, jejíž cílem bude tahat lidi ze závislosti, neváhal jsem a šel s ním do tohohle dobrodružství.

Mimo zakládání neziskovek a sezení ve správních radách mě moc baví hudba, hraní na všechno co má struny, nebo klapky, setkávání se s lidmi, pití dobré whisky anebo kávy, a hlavně trávení času s mojí úžasnou ženou a dvěma potomky. Fascinuje mě světlo a všerůzné vizuální umění, které prvky světla používá. Pracuju napůl jako ajťák a napůl jako církevní pracovník pro mládež.

V rámci Rady NePornu zastávám statutární funkci místopředsedy spolku.

Život je krátký, aby ho člověk zabil zíráním na porno.

Lukáš Sztefek

Člen Rady NePornu, z. s.

V rámci svého teologického studia jsem v roce 2012 zpracoval v bakalářské práci téma problematiky pornografie v církvi. Součástí bylo i anonymní dotazníkové šetření od 130 mužů. Následně jsem se tomuto tématu věnovat také v rámci přednášek a seminářů. A poté jsem také získal magisterský titul v oboru „Vychovatelství“, protože mě vždy přitahovala práce s lidmi v náročných situacích a zajímal mě i proces jejich doprovázení.

Mám milující manželku a 3 děti a jsem pastorem ve Slezské církvi evangelické v Těrlicku. V projektu jsem součástí Rady NePornu  a pomáhám dohlížet na celý projekt

„Snaha o čistotu není o potlačení žádostivosti, ale o přeorientování života na vyšší cíl.“
– Dietrich Bonhoeffer

Etická komise

Je zodpovědná za odbornost projektu a tvoří etické zásady, na kterých projekt stojí. Jejím hlavním úkolem je tvorba a aktualizace etického kodexu a metodiky práce. Pracovníci i klienti NePornu se mohou na Etickou komisi obrátit v případě podezření na porušení etických zásad projektu.

Etická komise byla ustanovená Radou NePornu v roce 2021.

ThLic. Mgr. Michal Prívara

Vedoucí Etické komise

Od roku 2019 působím jako psychoterapeut a procházím si komplexním pětiletým výcvikem v systemickém přístupu. Zároveň studuji lékařskou psychologii a psychopatologii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Abslovoval jsem kurz komplexní krizové intervence i akretitovaný specializovaný kurz „Sebevražda a sebevražedné jednání klienta.“

V počátcích projektu NePornu jsem zde působil jako dobrovolník. Když v roce 2021 přišla nabídka založit a vést Etickou komisi NePornu, mile rád jsem ji přijal s touhou pomáhat tento projekt posouvat dál. Problémovému používání pornografie se totiž věnuji dlouhodobě. Součastí toho je vytváření mezinárodní spolupráce zejména v Itálii. Proto jsem rád, že se takový projekt postupně rozvíjí i v ČR.

Jakub Vopelák

Člen Etické komise

Věnuji se lidem se závislostí na sexu a pornografii a pomáhám jim tuto závislost překonat a nahradit zdravým vztahem k sobě i okolí. Vedle toho pracuji jako terapeut s lidmi se závislostí na alkoholu, THC, s úzkostnou poruchou a poruchou příjmu potravy v soukromé ambulanci AdiCare a jako terapeut jsem se podílel na pilotním projektu Vězeňské služby ve Věznici Jiřice

Sám mám osobní zkušenost se závislostí na pornu a sexu. V dětství jsem zažil zneužití a dlouhodobě jsem žil život, kdy jsem jednal v rozporu se svými hodnotami a pocity. To ovlivnilo nejen mé manželství, ale i vztahy s dětmi a dalšími blízkými. Nebylo jednoduché zbavit se závislosti, ale ta cesta stála za to. Přál bych si, aby si už nikdo další nemusel procházet pocity sebeodsuzování a “že jsem jediný na světě, kdo si neumí poručit a přestat”.

V projektu NePornu jsem také působil ze začátku jako dobrovolník. Jelikož jsem měl také zkušenosti s podpůrnými skupinami, pomohl jsem s vytvořením Anonymních pornoholiků. Od roku 2021 pak působím jako člen Etické komise NePornu.

Jiří Jedlička

Člen Etické komise

Po letech ve světě korporátního managementu jsem změnil směr a zamířil do neziskového sektoru. Pracoval jsem jako sociální pracovník, později jako pastorační pracovník, a nakonec i jako kouč, mentor a supervizor. Všechny tyto „vznosné“ tituly ovšem vnímám jen jako způsob, jak lidem říci, že je mám rád, že mě zajímá, jak myslí a jednají, a že mám touhu jim pomoci. Protože pracuji primárně s mladými lidmi, vnímám závislost na pornografii jako velmi aktuální téma.

Do projektu NePornu jsem se nejprve zapojil jako dobrovolník. Poté jsem pomohl vytvořit jeden ze základních online kurzů pro vzdělávání nových e-koučů. A od roku 2021 působím jako člen Etické komise NePornu. Vystudoval jsem sociální a pastorační práci na ETS a ETF a jsem držitelem certifikací v koučinku (ICF) a supervizi (Pastoral supervision).

Etickou komisi můžete kotnaktovat na e-mailu: [email protected]

E-koučové

E-koučové jsou proškolení dobrovolníci, kteří zajišťují kontakt s klienty. E-koučové nejsou trenéři ani odborní poradci, ale lidé, kteří pomáhají druhým ujít kus jejich životní cesty. Jejich záměrem není lidem říkat, co by měli dělat, ale objevovat spolu s nimi odpovědi na jejich otázky. V případě našich e-koučů je jejich hlavním úkolem pomáhat druhým v jejich zápase s pornografií.

Jelikož tým našich e-koučů neustále roste, můžete se na něj podívat na následujícím odkaze

Aktivity organizace

E-koučink

Prostřednictvím této formy pomoci propojujeme klienty s proškolenými dobrovolníky, kteří je následně doprovázejí skrze e-mailovou komunikaci v abstinenci od pornografie. Chci požádat o e-kouče zdarma

Anonymní pornoholici

Jedná se o pravidelná setkání podpůrných skupin, která probíhají buď online nebo osobně. Skupinu vede proškolený dobrovolník. Chci najít místní podpůrnou skupinu

Online fórum

Na fóru si uživatel může založit svůj anonymní abstinenční deník, ve kterém, za podpory dalších uživatelů, sdílí svůj každodenní boj se závislostí. Chci si založit svůj online deník

Discord

NePornu discord server nabízí internetovou komunitu, která se vzájemně podporuje a umožňuje uživatelům diskutovat o různých tématech spojených s problematikou pornografie. Chci se připojit na Discord NePornu

Online kurzy

Nabízíme celou řadu online kurzů na různá témata, které si může každý sám a zdarma projít. Projít si nabídku online kurzů

Přípravy na vznik projektu

Samotná myšlenka vzniku projektu NePornu přišla již v roce 2017. Tehdy byl Pete Lupton osloven projektem HledámBoha.cz, který se zaměřuje mimojiné na tvorbu online kurzů o křesťanství. Pete měl tehdy konzultovat nově vznikající kurz o pornografii. Jejich e-koučové se totiž občas setkávali ve svých komunikacích s lidmi, kteří řešili tuto oblast, a nevěděli, jak s tím pracovat.

Tehdy přišel impulz k vytvoření projektu NePornu. Již od roku 2015 totiž existovaly webové stránky NePornu.cz, které ovšem sloužily pouze k rozšiřování povědomí o problematice. Měly sice velké nedostatky, ale samotný název dobře vyjadřoval, o čem by projekt měl být: Pomáhat lidem, kteří mají s pornografií problém, říct NePornu.

A tak již od začátku projektu zaznívaly dva hlavní cíle, které má projekt doteď: Rozšiřovat povědomí o problematice pornografie a pomáhat těm, kteří jsou na pornografii závislí.

Kvůli transparentnosti zmíníme, že projekt sice vznikl v křesťanském prostředí, ale ne za účelem obracení lidí na víru. Od samého počátku příprav na spuštění projektu jsme měli vizi, že projekt má jednoduše rozšiřovat povědomí o problematice pornografie a pomáhat těm, kteří mají se sledováním porna problém. Při práci s klienty se snažíme být neutrální, respektovat jedinečnost našich klientů, a to včetně jejich náboženských názorů, a opírat se především o odborné a vědecké poznatky.

Na základě těchto cílů jsme pak kompletně přepracovali web NePornu, který jsme převzali od původních zakladatelů. Napsali jsme několik základních článků, překopali přístup k e-koučování, aby odpovídal potřebám našich klientů, a publikovali upravený online kurz o pornografii.

Cesta k osamostatnění

Projekt NePornu jsme oficiálně spustili 1. ledna 2018, stále ještě pod oficiální záštitou HledámBoha.cz. Pete se začal projektu věnovat na poloviční úvazek a postupně ho rozvíjel. Sháněl dobrovolníky, psal články, staral se o web, tvořil další online kurzy… No, bylo toho hodně, ale to tak bývá v začátcích každého projektu.

Jedním z důležitých ukazatelů úspěšnosti pro nás byl od počátku počet klientů. V první roce fungování jsme zaškolili 4 e-kouče a celkově se nám ozvalo 66 klientů s žádostí o pomoc. V roce 2019 jsme pak začali sledovat rapidní nárůst zájmu o naše služby. Základna e-koučů se nadále rozšiřovala a celkově se nám ozvalo 243 klientů.

K přemýšlení o osamostatnění nás tedy vedly dva faktory. Jednak jsme od začátku projektu věděli, že úplně nespadáme do vize projektu HledámBoha.cz, takže jsme byli připraveni, že se jednou osamostatníme. Když jsme pak v roce 2019 viděli, jaký je o projekt zájem, došli jsme k závěru, že není na co čekat.

Na podzim roku 2019 jsme tedy začali připravovat všechny podklady pro vytvoření neziskové organizace NePornu. Hlavním iniciátorem byl Pete, ale výkonným orgánem spolku se ustanovila Rada NePornu, která na celý projekt dohlíží, aby byly naplňovány jeho hlavní cíle.

NePornu, z. s. je oficiálně zapsaná ve spolkovém rejstříku od 3. ledna 2020.

Vždy je co zlepšovat

Jak projekt rostl, postupně jsme objevovali oblasti, které bylo potřeba zlepšit, abychom mohli vše posunout o úroveň dál.

Prvním logickým krokem bylo, že jsme zaměstnali koordinátorku e-koučů, Táňu, která se začala více věnovat péči o naše dobrovolníky. Díky Táně jsme zlepšili proces přijímání a školení nových dobrovolníků a kromě pravidelných intervizí jsme v roce 2021 zavedli také povinné skupinové supervize.

Nabídka e-koučinku je pro spoustu lidí skvělá příležitost, jak s někým poprvé toto téma otevřít. Nicméně už v roce 2019 jsme si uvědomili, že řešit online problém pouze online není vždy ideální. Proto jsme začali pracovat na konceptu místních podpůrných skupin. V jejich rozšiřování nám trochu zabránil Covid19, ale v roce 2022 se začaly tyto skupiny rozšiřovat, a to i díky novému koordinátorovi Matějovi.

V roce 2021 jsme také vytvořili nezávislou Etickou komisi, která nám pomohla vytvořit vlastní Etický kodex. Také se postupně začal tvořit odborný manuál práce, abychom měli vše ještě lépe zakotvené.

Během školního roku 2022/23 jsme také začali pracovat na preventivních programech do škol. Na této oblasti spolupracujeme s dalšími lektorskými organizacemi po celé České republice, abychom zvýšili náš dosah. Také jsme začali školám nabízet semináře pro rodiče a vzdělávání pro pedagogy.

Vize do budoucnosti

V následujících letech chceme nadále rozvíjet stávající služby a projekty. Chceme navyšovat počty našich proškolených dobrovolníků, abychom mohli nabídnout pomoc co nejvíce lidem. Stejně tak chceme rozšiřovat místní podpůrné skupiny a prevenci na školách.

Kromě toho bychom také chtěli projekt rozšířit do zahraničí. V příštích letech bychom se chtěli zaměřit především na země ve Východní Evropě, kde je také nízké povědomí o této problematice a omezená nabídka pomoci. V tom všem se chceme držet našich hlavních cílů, ale také principů, jak k naší práci a našim klientům přistupujeme.

NePornu, z. s. je nestátní nezisková organizace (NNO), která je primárně financována prostřednictvím individuálních či firemních darů. Dárci nemají na chod projektu žádný vliv a jejich podpora projekt k ničemu nezavazuje. Část podpory konkrétních činností (např. preventivních programů) pramení také z nadací nebo evropských dotací. Tyto prostředky jsou vždy využívané ke konkrétním účelům, ke kterým byly poskytnuty.