Reklamace a vrácení zboží

Reklamace

Kupující je povinen se s dodaným zbožím důkladně seznámit bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách informovat prodávajícího. V případě porušení obalu zásilky, je kupující povinen tuto skutečnost nahlásit dopravci při převzetí zásilky. Pokud byl obal porušen nebo byla zásilka v průběhu dopravy poškozena je třeba tuto skutečnost reklamovat u přepravce zboží. Prodávající poskytne kupujícímu nezbytnou součinnost v případě reklamace zásilky u dopravce. Oznámení o zjištěných vadách zboží ci zásilky musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) nebo osobně. V oznámení musí kupující uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují (v případě nahrávky přesné místo – číslo tracku, čas apod.). K oznámení o reklamaci přikládá kupující i reklamované zboží. Pokud kupující nedodá reklamované zboží prodávajícímu k posouzení, nemusí prodávající na reklamaci brát zřetel. Reklamaci uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího.

Sídlo prodávajícího: Polská 29, 779 00 Olomouc
E-mail prodávajícího: [email protected]

K reklamovanému zboží je nutné ve všech případech k předložit buď doklad (kopii) o zaplacení a dodání zboží, nebo daňový doklad, vztahující se na předmět reklamace. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 14 dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení. Pokud prodávající reklamaci zboží uzná za oprávněnou, vrátí peníze za zboží kupujícímu na účet, který kupující uvedl při nahlášení reklamace zboží a to nejpozději do 30 dnů. Prodávající je povinnen reklamaci uznat v případě, že se jedná o vadu výrobku, která je prokazatelně vadou z výroby. Prodávající si vyhrazuje právo reklamaci neuznat, pokud je vada či poškození výrobku způsobena běžným používáním a opotřebením.

Potřebuješ pomoci?

Pojďme si napsat!

    Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA, na kterou se vztahují Privacy PolicyTerms of Service společnosti Google. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení odpovědi na zaslaný dotaz nebo požadavek.