Jak podpořit projekt

Jsme nezisková organizace financována prostřednictvím individuálních či firemních darů. Pomáháme v závislosti na pornu a tvou podporou můžeš pomoci i ty

Financování projektu

NePornu, z. s. je nestátní nezisková organizace (NNO), která je primárně financována prostřednictvím individuálních či firemních darů. Dárci nemají na chod projektu žádný vliv a jejich podpora projekt k ničemu nezavazuje. Část podpory konkrétních činností (např. preventivních programů) pramení také z nadací nebo evropských dotací. Tyto prostředky jsou vždy využívané ke konkrétním účelům, ke kterým byly poskytnuty. Pokud vás náš projekt zaujal, budeme rádi, když nás podpoříte jednorázovým nebo pravidelným měsíčním darem.

Potvrzení o darech

V souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. vystavujeme vždy na začátku roku potvrzení o darech za předešlý kalendářní rok. Toto potvrzení slouží jako doklad pro odpočet uvedené hodnoty daru od základu daně z příjmu dárce (§ 15 u fyzických osob, resp. § 20 u právnických osob).

Pokud darujete prostřednictvím portálu Darujme.cz, můžete přímo tam uvést jméno a trvalou adresu dárce, které se musí uvádět na potvrzení o darech. Pokud ovšem darujete přímo na účet a máte o toto potvrzení zájem, pošlete nám tyto informace prostřenictvím našeho formuláře.

Přispět na účet NePornu

Číslo účtu: 2601745437 / 2010
IBAN: CZ2720100000002601745437
BIC: FIOBCZPPXXX

Variabilní symboly

100 – podpora e-koučů
200 – podpora podpůrných skupin
300 – podpora tvorby obsahu
400 – podpora online nástrojů
500 – obecné potřeby projektu NePornu
600 – podpora primární prevence na školách
700 – podpora regionálních pracovníků

Přispět přes portál Darujme.cz

Podpořte nás při online nákupech přes Givt.cz

Podpořit nás můžete také tím, že při svých online nákupech budete používat Givt.cz. Pak jednoduše zvolíte naši organizaci NePornu, z. s., a tím nás finančně podpoříte.

Podpořte nás kryptodarem

Naši činnost můžete podpořit také kryptodarem. Pro zjednodušení celého procesu jsme založili sbírku na Donat.Network.

Chceš pomáhat?

Pojďme si napsat!

    Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA, na kterou se vztahují Privacy PolicyTerms of Service společnosti Google. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení odpovědi na zaslaný dotaz nebo požadavek.