Sedm faktorů přispívajících k vytvoření závislosti na pornografii

S příchodem online pornografie a vysokorychlostního internetu začal postupně narůstat počet lidí závislých na pornu. Statistiky jasně ukazují, že průměrný věk, kdy jsou lidé poprvé vystaveni pornografii, je 11 let (Randel a Sanchez, 2016). A jelikož online pornografie představuje supranormální podnět, dětský mozek na to není připravený, čímž se zvyšuje pravděpodobnost vytvoření závislosti. 

Zároveň je zapotřebí ještě dodat, že výsledkem závislosti na pornografii bývají především problémy spojené s intimním životem a navazováním vztahů obecně

V předchozích článcích jsme psali o tom, jakým způsobem funguje chemie v mozku, jak funguje koloběh závislosti a jak vypadá proces abstinence. Nicméně závislost sama o sobě je velmi komplikovaná, takže k jejímu vytvoření mnohdy přispívá více faktorů. 

Ze začátku se v odborné literatuře uváděly především první tři faktory (anonymita, přístupnost a dostupnost). Časem k nim ovšem přibylo také přiblížení a přijímanost, a nakonec ještě nejasnost a přizpůsobenost. Znalost těchto faktorů může pomoci závislému člověku určit, na jaké oblasti ve svém životě by se měl zaměřit, aby se své závislosti zbavil. 

Anonymita (Anonymity)

Anonymita je prvním faktorem, který přispívá k vytvoření závislosti. Když se člověk pohybuje v online prostoru, má v podstatě záruku toho, že je anonymní, že ho nikdo nezná, a že tedy může dělat věci, které by jinak nikdy neudělal. Místo návštěvy nočního klubu si prostě anonymně zajde online, vybere si video (obvykle několik videí) s ženou, kterou nezná, a nikdo ani neví, že se díval na porno. 

V minulosti nebylo porno natolik anonymní jako v dnešní době. Člověk většinou musel zajít do trafiky koupit si časopis, do videopůjčovny pro VHS nebo do nějakého kina pro dospělé. V každém případě byla míra anonymity mnohem menší než dnes. Tyto “překážky” proto bránily tomu, aby si člověk snadno vytvořil závislost. 

Téměř všichni naši klienti nám píší, že si nedovedou představit, že by se svěřili se svým problémem někomu, koho znají. Když si píší s našimi e-kouči, zůstávají do velké míry anonymní, přinejmenším do takové, že se neznají osobně. V rámci NePornu samozřejmě rádi nabízíme alespoň tuto formu pomoci, kdy člověk může zůstat anonymní. Pro mnohé je to totiž jediný způsob, jak vůbec začít svůj problém se závislostí řešit. Nicméně nic se nevyrovná tomu, když člověk vystoupí z této anonymity a svěří se osobně někomu, koho zná. 

Praktický tip: Proto doporučujeme najít si nějakého kamaráda, se kterým se budete scházet osobně, komu na vás bude záležet a komu se budete moci ozvat, když budete “v pokušení”. Pokud si někoho takového najdete, můžete mu poslat tento online kurz, aby věděl, jak vám může pomáhat: 

Přístupnost (Accessibility)

Dalším faktorem, který usnadňuje vytvoření závislosti, je snadný přístup k pornografii. Jak jsme již zmínili, v minulosti si člověk musel zajít koupit pornočasopis nebo půjčit VHS. Dnes má chytrý telefon skoro každý. A to ani nemluvíme o tom, kolik dětí má vlastní smartphone nebo tablet, přičemž na nich nemají žádnou rodičovskou kontrolu. Stačí pár kliknutí a mají přístup k tomu nejtvrdšímu pornu. 

Proto je naprosto klíčové, aby si závislý člověk zamezil přístup k pornu. Platí totiž jednoduché pravidlo:

Pokud máte jednoduchý přístup k pornu, dříve nebo později se na něj podíváte

Praktický tip: K tomu mohou sloužit programy na blokování porna, z nichž doporučujeme obzvláště Covenant Eyes. Někdo ovšem může preferovat trochu radikálnější řešení, takže vymění chytrý telefon za tlačítkový. Možná si nechá zaheslovat přístup na počítač. Nebo si nastaví přísná pravidla ohledně používání počítače. 

Tato řešení rozhodně nejsou “pohodlná”. Nicméně pokud to někdo s abstinencí myslí vážně, pak jsou naprosto nezbytná, alespoň v začátcích abstinence. Za kritické období se v tomto případě považují první tři až šest měsíců. 

Dostupnost (Affordability)

Posledním ze základních faktorů je velká dostupnost. V posledních letech je internet zavalen pornografií, která je zcela zdarma. Za porno si už v podstatě nemusíte platit, čímž se odstranila asi ta největší překážka, která bránila tomu, aby k němu měly děti snadný přístup. Tento faktor se dá opět překonat pomocí nějakého blokovacího programu. 

Praktický tip: Nicméně další možností je domluvit se s kamarádem, kterému jste vykazatelní, na formě nějakého “trestu”, který vás bude něco stát. Třeba že ho pozvete na večeři, když relapsnete a pustíte si porno. Nebo že pošlete určitou částku na charitu nebo třeba na podporu projektu NePornu. Tímto způsobem budete vědět, že sledování porna není zadarmo. 

Je jasné, že tento přístup vyžaduje vaši naprostou upřímnost. Místy můžete být v pokušení svá selhání opět skrývat nebo o nich lhát. Nicméně v takovém případě neobelháváte ostatní, ale obelháváte pouze sami sebe. 

Přiblížení (Approximation)

Tento faktor se týká kvality toho, jakým způsobem se online svět (v našem případě pornografie) “přibližuje” tomu reálnému. 

Ačkoliv pornografie má k reálnému sexu hodně daleko, takže je často označována za “pohádku pro dospělé”, spousta závislých nedokáže tuto hranici vnímat. Obzvláště u dětí (ale nejen u nich) se ukazuje, že to, co vidí v pornu, následně očekávají v reálném životě. A jelikož se děti setkávají s pornem mnohem dříve, než mají první reálné sexuální zkušenosti, vytváří pro ně porno obraz toho, jak má sex ve skutečnosti vypadat. To nevyhnutelně vede ke zklamání, když pak přijde na první sexuální zkušenosti. 

Na druhou stranu si jiní mohou být vědomi toho, že jde o fantazii, a proto mohou utíkat z reálného světa do toho digitálního. Mnohdy pak slyšíme argumenty, že to, co sledují v pornu, by v reálném životě nikdy nedělali. Přesto je tyto, někdy až deviantní videa, přitahují a postupně je formují. 

Takže tento aspekt může fungovat oběma směry. Buď se k pornu uchylují lidé, kteří v něm hledají reálný sexuální zážitek. Nebo porno sledují ti, kteří vědí, že jde o fantazii, ale mají pocit, že nijak neovlivňuje jejich reálný svět. V každém případě jde o nereálná očekávání. 

Praktický tip: Zkuste si pro sebe ujasnit následující otázky: Jaký je podle vás vztah mezi pornem a reálným sexem? V čem jsou si podobní a v čem se naopak liší? Proč spousta lidí dává přednost pornu před sexem s partnerem? Co poskytuje vztah (nejen sexuální) s partnerem, co v pornu chybí? 

Přijímanost (Acceptability)

Tento bod asi není zapotřebí zdlouhavě vysvětlovat. V dnešní společnosti je pornografie často přijímaná jako něco normálního, něco, co “sleduje každý”. Mnohé ženy již prakticky očekávají, že muži koukají na porno a berou to tak, že je to v pořádku. Děti na školách se často povzbuzují ke sledování pornografie, přičemž rozhodně neplatí, že by se jednalo pouze o chlapce. 

Mnozí odborníci navíc problematiku pornografie naprosto zlehčují, i když současné výzkumy ukazují, že se jedná o skutečný problém. A to ani nemluvíme o tom, že Česká republika je prakticky světovou velmocí ve tvorbě pornografie, takže už jen z tohoto hlediska je u nás mnohem více přijímaná. 

Celkově tu chybí dostatečná informovanost o problematice pornografie. Proto se také v rámci projektu NePornu snažíme zvyšovat povědomí o potenciálních rizicích. 

Praktický tip: Pokud jste se zatím nesetkali s tím, že někdo vnímá porno jako problém, zkuste si přečíst opačné názory, než které zastáváte vy či vaše okolí. Vzdělávejte se o této problematice. Na našich stránkách si přečtěte třeba články v sekci Základy. Nebo se podívejte na web Your Brain on PornFight the New Drug či Covenant Eyes, kde najdete spoustu užitečných článků nebo odkazů na odborné výzkumy. 

Nejasnost (Ambiguity)

Tento aspekt je úzce spjat s přijímaností. Jak jsme již zmínili, odborníci se neshodnou na definici toho, v čem je pornografie problematická. Závislost na pornografii stále není vedena jako oficiální diagnóza, což ovšem ještě nic neznamená, protože současný systém byl již několikrát revidován. Dle našeho názoru je pouze otázkou času, než bude pornografie zařazena mezi oficiální behaviorální závislosti. Naznačuje to i chystaná revize diagnostického nástroje ICD-11.

Každopádně tato nejasnost “hraje do karet” pochybovačům. A jelikož sledování pornografie ve spojení s masturbací a orgasmem působí v lidech velmi příjemné pocity, nemají důvody se svého návyku vzdávat. Ačkoliv existuje spousta výzkumů, které poukazují na problematiku pornografie, pokud si někdo chce obhájit sledování porna, má i on spoustu výzkumů k dispozici. 

Praktický tip: Zkuste si opět udělat reflexi, jaký je váš osobní postoj k pornografii. O jaké zdroje se váš názor opírá (viz také předchozí tip)? 

Pomoci vám v tom může i náš další kurz o pornografii. Naleznete v něm i sérii otázek k zamyšlení, abyste si ujasnili, jaký je váš postoj k pornografii. 

Přizpůsobenost (Accommodation)

Tento poslední aspekt se hodně podobá přiblížení, ale v jedné věci se od něj zásadně liší. Přiblížení odkazuje na konkrétní kvality internetu, které napodobují reálný svět. Na druhou stranu přizpůsobenost odkazuje na kvality jednotlivce (specificky na míru rozporu mezi tím, jací ve skutečnosti jsme a jací bychom měli být), které ovlivňují jeho používání pornografie. 

Jednoduše řečeno, člověk se na internetu může chovat jinak, než jak se chová ve skutečnosti. A pokud je někdo v silném rozporu mezi tím, jak se musí chovat v reálném světě, a mezi tím, jaký ve skutečnosti je, pak existuje větší pravděpodobnost, že v online světě bude utíkat z reality. K tomu dochází obzvláště u jedinců, v jejichž životech existují striktní pravidla. Tito jedinci mají potom větší potřebu vést “tajný život”, přičemž pornografie na první pohled představuje skvělou možnost úniku. 

Častým příkladem tohoto faktoru ovšem mohou být i lidé, kteří byli v dětství zneužívání, prošli si nějakým traumatem, nebo byli vystaveni sexuálně explicitním materiálům příliš brzy. Všechny tyto okolnosti mohly vést k vnitřnímu rozporu, díky kterému jsou daní jedinci náchylnější či “přizpůsobenější” k vytvoření závislosti na pornografii. 

Praktický tip: Zkuste se se na chvíli zastavit a zamyslet se, co vás na pornografii láká. Z jakého důvodu porno sledujete? Představuje pro vás porno únik z reality? Od čeho konkrétně utíkáte? Jako pomůcku můžete využít i náš článek Koloběh závislosti, ve kterém se zaměřte hlavně na spouštěče. 

Pokud sami nevíte, zkuste to téma otevřít buď se svým kamarádem, nebo s jedním z našich e-koučů. Další možností je založit si osobní deník na našem online fóru, kde získáte i zpětnou vazbu dalších uživatelů. 

Štítky

Mýty o pornu #8: Pornoprůmysl vytváří pro herce bezpečné prostředí
Mia Khalifa chce své jméno zpět

Další články

Potřebuješ pomoci?

Pojďme si napsat!

    Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA, na kterou se vztahují Privacy PolicyTerms of Service společnosti Google. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení odpovědi na zaslaný dotaz nebo požadavek.