Název: Money Shot: The Pornhub Story (Pornhub: Sex, prachy a internet)

Režie: Suzanne Hillinger

Premiéra: 15. 03. 2023 (Netflix), délka 94 minut

“Dokument, který přináší detailní vhled do úspěchů a skandálů portálu Pornhub očima herců, aktivistů i bývalých zaměstnanců.”

Věkové omezení a trigger warning 

Když si pustíte dokument na českém Netflixu, můžete si všimnout věkového omezení 16+. Obecně je řazen mezi filmy pro dospělé. Spousta filmů v této kategorii byla kdysi řazena do filmů 18+, přičemž nové označení 16+ prý poukazuje na schopnost dnešních teenagerů zpracovat komplexní a citlivá témata. Co se sexuálního obsahu týče, tak v této kategorii mohou být silné sexuální podněty za předpokladu, že je k tomu dobrý důvod. 

Sám Netflix upozorňuje, že je v dokumentu “sex, nahota a reference týkající se dětského násilí a sexuálního zneužívání.” Také se v něm objevují pornoherci a pornoherečky, kteří mluví o své práci, přičemž je jejich vyprávění doprovázené i záběry ze zákulisí. 

Jelikož se na našem webu věnujeme především pomoci lidem závislým na pornu, chtěli bychom na tento fakt předem upozornit. Dokument obsahuje potenciálně silné audiovizuální spouštěče, takže jeho sledování nedoporučujeme lidem, kteří si právě prochází abstinencí. 

Silné stránky

Money Shot odhaluje vzestup jednoho z největších pornoserverů na světě, který se stal v podstatě zástupcem celého pornografického průmyslu. Internet hodně proměnil způsob, jakým lidé konzumují pornografii, přičemž Pornhub vše posunul ještě o krok dál, když umožnil sdílení pornografických videí všem svým uživatelům – avšak na dlouhou dobu bez kvalitní moderace. 

Jeden anonymní informátor z týmu moderátorů obsahu na Pornhubu v dokumentu například popisuje: “Myslím si, že tato společnost mohla udělat více pro to, aby předešla některým věcem, ale rozhodli se to neudělat. Určitá změna nastala až ve chvíli, kdy se objevil problém. Pracoval jsem jako moderátor necelé dva roky a během této doby nás tam bylo jen něco málo přes 30. Každý moderátor měl za úkol zkontrolovat aspoň 700 videí denně, ideálně více. Prohlíželi jsme tím pádem obsah jak nejrychleji to šlo a i když jsme si mysleli, že děláme svou práci poctivě, občas nám nějaké video uniklo. … Nejsem také schopný rozpoznat, kolik je člověku na videu let. Je na první pohled hodně těžké rozpoznat, jestli je 17letým více než 18. Může jim být 14 anebo 19. V podstatě jsme to jen odhadovali a náš vedoucí byl ten, kdo rozhodoval, jestli se video smaže nebo ne. Pravidla se často měnila…” Později v dokumentu také potvrzuje, že moderátoři nebyli schopní včas procházet všechny žádosti o smazání obsahu a spousta videí tam zůstávala i měsíce po tom, co měla být stažena.

V roce 2020 se objevila iniciativa Trafficking Hub, která začala poukazovat na problémy s obchodem s lidmi a sexuální zneužívání. Dokument se snaží mapovat také vznik a dopady této iniciativy, která vedla k mnoha nepříjemným dopadům pro Pornhub a jeho mateřskou společnost MindGeek. Tento pornoserver tenkrát smazal přibližně 80 % svého obsahu, který pocházel od neověřených uživatelů. Visa a Mastercard například rozvázaly s Pornhubem spolupráci a Instagram dokonce zabanoval jejich účet

Nicméně dokument také poukazuje na dopady těchto restrikcí na zaměstnance Pornhubu a samotné tvůrce obsahu, kterých se to dotklo výrazně více, než společnosti samotné. Zatímco tvůrci nejsou schopni těžit ze svého vlastního obsahu, společnost může dál vydělávat z bannerových reklam a přidruženého prodeje, který je zpracováván mimo web Pornhub. Mezi další dopady na tvůrce patří například i shadowbans (situace, kdy se příspěvky uživatele ostatním nezobrazí, případně nemožnost dohledat něčí profil, pokud člověk nezná přesné uživatelské jméno, pozn. red.) na sociálních sítích, nejčastěji na Instagramu.

Dokument také vystihuje skutečnost, že hlavním záměrem tvůrců je finanční zisk, protože musí z něčeho žít. A zároveň že je pro ně náročné následně přejít k jinému zaměstnání, neboť si z této branže nesou jisté stigma. V důsledku této aféry proto spousta z nich skončila na platformě OnlyFans, případně jsou nuceni pracovat pro jiná větší studia, která tvoří pornografický obsah.

Přestože se dokument přiklání na stranu pornoprůmyslu, všechny strany se vyjadřují proti sexuálnímu zneužívání.

Slabé stránky

Na druhou stranu se dokument pyšní tím, že nabízí “detailní” vhled do celé kauzy, což bohužel není úplně pravda. Ačkoliv jsou zde prezentovány názory bývalých zaměstnanců, herců a aktivistů, v celém dokumentu v podstatě nezazní žádná fakta či odborné posudky. 

Celá problematika je prezentována dost subjektivně od jednotlivých stran. Některé důrazy Trafficking Hubu jsou lehce podepřeny jednou dívkou. Jenže pak zde převažují subjektivní názory pornoherců, kteří se podle všeho snaží dělat tuto práci “eticky”. Ačkoliv jsou tyto subjektivní pohledy také velmi důležité, výsledkem je zlehčování celé problematiky, jelikož se do kontrastu staví strany řešící odlišné problémy. 

Hlavním problémem celého dokumentu je tedy to, že otevírá spoustu souvisejících témat, ale vlastně se ani jednomu nevěnuje do hloubky. Přičemž hlavní kauza Pornhubu, kolem které se má celý dokument točit, je prozkoumaná pouze povrchně. 

Dokument se také na první pohled snaží prezentovat obě strany neutrálně a nechat na divákovi, aby si na celou kauzu utvořil názor sám. Všimli jsme si ale určitých detailů, které “nahrávají” straně pornoprůmyslu. Kromě toho, jak jsou jednotlivá témata zpracována, se jedná i o vizuální podobu filmu. Zatímco rozhovory například s pornoherci jsou laděné do příjemných světlých oranžových tónů, záběry s lidmi zastupujícími Trafficking Hub mají tmavší studené odstíny modré. Volba tohoto barevného schématu na jednu stranu podporuje kontrast mezi jednotlivými stranami, ale zároveň v člověku vzbuzuje nelibý dojem ze strany bojující proti zneužívání v pornoprůmyslu a pozitivní pocity u lidí, kteří pornoprůmysl obhajují.

Naše hodnocení

Stejně jako dokument nedostal vysoké hodnocení ve filmových databázích (ČSFD – 39 %; IMDb – 5,4 z 10), ani my mu nedáváme vysoké hodnocení. 

Rozhodně oceňujeme, že se ve svém přístupu snaží být neutrální, ale ve výsledku vůbec nenaplňuje to, co si předsevzal. Kauza Pornhubu je prozkoumaná pouze povrchně a dokument nepřináší žádné nové informace. Kromě zkušeností jednoho novináře se zde neprezentují žádné odborné názory. Avšak již z názoru novináře je vidět, že na samotné kauze Pornhubu něco je, a že by si tedy zasloužila v dokumentu většího prozkoumání. 

Místo hlubšího prozkoumání nám dokument předkládá osobní příběhy pornohereček, které ovšem se samotnou kauzou tolik nesouvisí. Poukazují sice na určité dopady celé kauzy, takže by bylo v pořádku, kdyby tato část zazněla okrajově, ale místo toho se jí dostává hodně velký prostor. Výsledkem je odvedení pozornosti od hlavního tématu či problému, a tedy jeho zlehčení. 

Místo toho, aby se tento hodinu a půl dlouhý dokument věnoval svému hlavnímu tématu, odbíhá do jiných oblastí, které by samy o sobě vydaly na samostatný dokument. Příkladem mohou být právě dopady celé aféry na pornografický průmysl a tvůrce pornografického obsahu. Nebo například sekce týkající se OnlyFans, kdy je tato platforma prezentována dost pozitivně bez toho, aniž by zde zaznělo, že na ní také dochází ke stejným problémům jako na Pornhubu. Máme na mysli hlavně obchod s lidmi a dětskou pornografii, které se na OnlyFans také objevují. 

Shrnutí

Dokument Money Shot nenaplnil naše očekávání a vlastně ani svůj vlastní záměr. Ačkoliv je natočen neutrálně tak, aby si divák mohl vytvořit vlastní názor, nedává mu dostatek informací o tématu a navíc je podává dost chaoticky. Místo aby scény s pornoherečkami rozvíjely hlavní téma, působí místy spíše jako jejich osobní reklama. To vše, z našeho pohledu, zlehčuje celou nastíněnou problematiku a odvádí pozornost od hlavního tématu a aféry Pornhubu. 

Na závěr znovu připomínáme, že tento dokument obsahuje spoustu audiovizuálních spouštěčů a nedoporučujeme ho těm, kteří právě od pornografie abstinují. 

K dokumentu se vyjadřuje i organizace Fight the New Drug v článku What You Should Know About The Netflix Documentary “Money Shot”.