Je masturbace špatná? 

V rámci projektu NePornu se často setkáváme s názory, že masturbace je pro člověka něco naprosto přirozeného a zdravého. Navíc masturbace přece podle odborníků snižuje riziko rakoviny prostaty u mužů (EuroZprávy, 2017). Lidé se nás tedy často ptají: Proč tedy bojujete proti masturbuci? 

V prvé řadě bychom chtěli zdůraznit, že projekt NePornu nebojuje proti masturbaci jako takové. Masturbaci vnímáme jako problematickou především ve spojení se sledováním porna. 

Ale pojďme se nyní podívat, jak to s tou masturbací je z vědeckého hlediska. Opravdu je pro člověka tak prospěšná? Existuje nějaká zdravá míra? A existuje skutečně nějaká spojitost mezi masturbací a rakovinou prostaty? 

Masturbace a zvýšené riziko rakoviny prostaty

V posledních letech se na internetu objevil populární názor, kterého se chytli mnozí muži, že masturbace funguje jako prevence rakoviny prostaty. Tyto názory se samozřejmě opírají o nejrůznější vědecké výzkumy, podle kterých častější masturbace vede ke snížení rizika rakoviny prostaty. 

Historicky se věřilo tomu, že masturbace sama o sobě je špatná a může mít nejrůznější negativní dopady na zdraví člověka. Především ve 20. století se objevovaly články o tom, že masturbace (konkrétně spíše ejakulace) může způsobovat rakovinu prostaty. 

To vedlo některé vědce k tomu, že začali zkoumat více do hloubky spojení mezi masturbací a rakovinou prostaty. V roce 2004 vyšel odborný článek, ve kterém autoři článku prošli dosavadní výzkumy a došli k těmto zjištěním: 

Devět studií vypozorovalo statisticky významnou či nevýznamnou pozitivní souvislost, tři studie neprokázaly žádnou souvislost, sedm studií shledalo statisticky významnou či nevýznamnou nepřímou úměrnost a jedna studie ukázala na parabolický vztah.” (Leitzmann a kol., 2004)

Laicky řečeno, četnost ejakulace nemá vliv na zvýšení rizika rakoviny prostaty. 

Masturbace jako prevence rakoviny prostaty

Pokud ejakulace nezvyšuje riziko rakoviny prostaty, může ho snižovat? Tato otázka se objevila ještě v roce 2004 v dalším odborném článku, kde se vytvořila hypotéza, že ano (Gottlieb, 2004).

V roce 2009 došla skupina autorů jedné studie k závěru, že častá masturbace u mladých mužů ve věku 20-39 let spíše zvyšuje riziko rakoviny prostaty, kdežto u mužů nad 50 let ji snižuje (Dimitropoulou a kol, 2009). Následující studie z roku 2016 pak došla k obecnému závěru, že častější ejakulace v dospělosti vede ke snížení rizika rakoviny prostaty (Rider a kol., 2016). 

Nicméně ani v těchto studiích neexistuje žádná shoda. Ukazuje to i přehledový článek, v němž autoři prozkoumali sedm akademických elektronických databází. Závěr byl opět neurčitý: 

Ve studijním vzorku jsme neidentifikovali žádná všeobecně přijímaná témata. Napříč studiemi jsme nenašli dostatečnou shodu v metodách průzkumů a práci s daty.” (Aboul-Enein, Bernstein a Ross, 2016)

Spojitost mezi masturbací a rakovinou prostaty

Výše uvedené studie v podstatě ukazují k jednomu jednoduchému závěru: Neexistuje žádná spojitost mezi masturbací a rakovinou prostaty. To, jak často člověk masturbuje, nemá s největší pravděpodobností na rakovinu prostaty žádný vliv, a pokud ano, nepodařila se tato souvislost jednoznačně prokázat. Navíc se tato souvislost pravděpodobně nikdy neprokáže. 

Problém totiž spočívá v tom, že masturbace je v těchto studiích vnímána poněkud izolovaně. Jenže skutečnost je taková, že většina rakovinových onemocnění nemá jasnou příčinu vzniku. Také v případě rakoviny prostaty není jasné, jaké jsou příčiny jejího vzniku. Pouze se ví, že dochází ke změnám na úrovni DNA (Mayo Clinic, 2019).

Pokud vezmeme v potaz to, že rakovina může mít několik příčin vzniku, je velmi nepravděpodobné, že by se podařilo izolovat to, jakou roli v tom všem hraje masturbace. Zároveň je nepravděpodobné, že by samotná masturbace způsobovala mutace na úrovni DNA, a tedy vznik rakoviny prostaty. 

Není orgasmus jako orgasmus 

Zmíněné výzkumy zároveň přehlížejí skutečnost, že není orgasmus jako orgasmus. V roce 2010 vydal Stuart Brody studii, která se zabývala tím, jak nás ovlivňují různé sexuální aktivity. Tato studie ukázala, že vaginální pohlavní styk s sebou nese celou řadu zdravotních výhod, zatímco ostatní sexuální aktivity (včetně masturbace) pouze minimální nebo žádné. V některých případech mají ostatní sexuální aktivity dokonce negativní vliv. 

Na základě široké škály metod, vzorků a měření jsou výsledky výzkumu překvapivě konzistentní v tom, že ukazují, že jedna sexuální aktivita (vaginální pohlavní styk s následnou orgasmickou reakcí) je spojována a v některých případech dokonce způsobuje procesy spojené s lepším psychologickým a fyzickým fungováním. Ostatní sexuální chování (včetně použití kondomu při vaginálním pohlavním styku) nejsou spojené s lepším fungováním, a v některých případech (například u masturbace nebo análního sexu) jsou spojované s horším psychologickým a fyzickým fungováním.” (Brody, 2010)

Tato studie například ukazuje, že vaginální pohlavní styk má pozitivní psychologické dopady na člověka, kdežto časté masturbace může způsobovat deprese.* Lidé, kteří nemasturbují jsou také více spokojeni se svým mentálním zdravím nebo s kvalitou intimních vztahů. A po fyzické stránce se rozdíl ukazuje třeba i na tom, že složení semene se liší, když dojde k ejakulaci při běžném pohlavním styku nebo při masturbaci (při pohlavním styku je kvalitnější). 

*Příčinou vzniku depresí může být skutečnost, že při orgasmu se do těla vyplavuje oxytocin, který navozuje potřebu blízkosti. V rámci sexuálního styku je tato potřeba naplněna, kdežto masturbace často probíhá izolovaně. Pokud se tedy jedná o častou masturbaci, může to z dlouhodobého hlediska vést k úzkostem či depresím. Více v článku “Mozek závislý na pornu”.

Je tedy masturbace špatná? 

Jak jsme již zmínili na začátku, nemyslíme si, že by masturbace sama o sobě byla špatná. Realita je ovšem taková, že masturbace na nás má nějaký vliv. Například v článku článku “Mozek závislý na pornu” jsme popisovali, jak nás ovlivňují hormony, které se vyplavují do mozku při sexu a při sledování porna. Proto jsme toho názoru, že masturbace je špatná ve spojení se sledování porna.

Nicméně z dosavadních vědeckých výzkumů nám vyplývá, že masturbace sama o sobě nepřináší žádné výhody, a spíše hrozí nějaké negativní dopady. Každopádně masturbaci nikomu nezakazujeme.

V rámci restartu mozku sice často doporučujeme vedle abstinence od pornografie také abstinenci od masturbace, ale je to z důvodu, že masturbace je často spojována s pornografickými fantaziemi. Proto přinejmenším v průběhu restartu mozku doporučujeme abstinovat také od masturbace.

Uveďme si ale i nějaký pozitivní příklad. Například existují období, kdy je náš sexuální partner delší dobu nedostupný. Může k tomu dojít například po porodu nebo při nějaké dlouhodobější nemoci. V takových případech si myslíme, že je v pořádku, když člověk masturbuje. Samozřejmě ne u porna nebo nad pornografickými představami, ale třeba s myšlenkami na svého sexuálního partnera.

V každém případě, pokud se jedná o masturbaci obecně, zastáváme v rámci projektu NePornu jednoduchý názor: Masturbace není nezbytně špatná, ale není nezbytná. 

Štítky

Masturbace
Mýty o pornu #1: Proti pornu bojují pouze lidé s náboženským přesvědčením
Porno a sexuální deviace: Rozhovor MUDr. Vrzáčkovou

Další články

Potřebuješ pomoci?

Pojďme si napsat!

    Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA, na kterou se vztahují Privacy PolicyTerms of Service společnosti Google. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení odpovědi na zaslaný dotaz nebo požadavek.