Závislost, nutkání nebo špatný návyk?

V rámci projektu NePornu upozorňujeme především na nebezpečí, že si člověk může na pornografii vybudovat závislost. Nicméně ne každý, kdo sleduje pornografii, je automaticky závislý. Závislost je velmi závažná diagnóza, která s sebou nese určité stigma. Špatná diagnóza proto může být problematická a může mít negativní vliv na psychiku jedince, ale také na zvolený způsob léčby či řešení.

Když nám lidé píší s žádostí o pomoc, tak se někdy označují za závislé, i když to u nich ještě nedospělo do této fáze. Proto si vždy snažíme nejprve udělat lepší obrázek o tom, jak na tom ten člověk ve skutečnosti je. Se špatným návykem se totiž pracuje jednodušeji než se samotnou závislostí.

Proto se v tomto článku podíváme na rozdíly mezi závislostí, nutkáním a špatným návykem. Toto rozlišení může být užitečné jak pro ty, kteří se snaží s pornografií ve svém životě něco dělat, tak pro jejich přátele, partnery nebo rodinné příslušníky, aby věděli, jak jim mohou pomáhat.

Škála závislosti

Co se rozlišování míry užívání pornografie týče, neexistuje zatím žádný jednotný diagnostický nástroj. Nicméně terapeut Kevin B. Skinner ve své knize Treating Pornography Addiction (Jak léčit závislost na pornografii) představuje jakousi hodnotící škálu. Jeho škála zahrnuje sedm úrovní, přičemž v tomto článku se je pokusíme zjednodušit na čtyři kategorie.

Důležité je zmínit, že v rámci abstinence se člověk může pohybovat různě mezi těmito úrovněmi. Podobně jako se závislost buduje postupně, tak i abstinence může být postupná. Míra užívání pornografie může být ovlivněna i dalšími faktory, přičemž negativní životní události mají tendenci tuto míru zvyšovat. Na druhou stranu pozitivní věci, obzvláště dobré vztahy a dobrá péče o vlastní fyzické a emocionální zdraví, pomáhají ve snižování míry užívání pornografie.

Příležitostné sledování 

Někteří lidé sledují pornografii pouze příležitostně. Není v tom žádná pravidelnost. Na Skinnerově škále se jedná o první úroveň, kdy člověk sleduje porno přibližně jednou až dvakrát ročně. Uživatel na této úrovni v podstatě nemá potřebu porno sledovat, ani tomu nevěnuje svou pozornost.

Ačkoliv pornografie na této úrovni negativně neovlivňuje život jedince, je velmi jednoduché sklouznout na vyšší úroveň sledování. Obzvláště pokud nevnímá pornografii jako potenciální riziko, může přejít na vyšší úroveň, aniž by si to uvědomoval.

Ze zkušenosti také můžeme říct, že lidé, kteří abstinují od závislosti, se mohou časem dostat na tuto úroveň. Jedná se o stav, kdy už mají svou závislost pod kontrolou, přičemž občas mohou relapsnout, ale neskončí to recidivou. Na základě osobních zkušeností se závislostí vnímají tyto relapsy jako nežádoucí, ale již se s nimi naučili konstruktivně pracovat.

Pokud se jedná o začínající uživatele, může jim na této úrovni pomoci hlavně lepší informovanost o potenciálních rizicích spojených s častým sledováním pornografie. Jednoduše jim může pomoci prevence, aby se mohli vědomě rozhodnout, jak se osobně postaví k této oblasti. K tomu třeba můžeme doporučit náš obecný kurz o pornografii.

U abstinujících jedinců doporučujeme jednoznačně morální podporu a povzbuzení, že jsou na dobré cestě. Potřebují ujištění, že je neodsuzujeme a že jedno uklouznutí neznamená konec. Vykazatelnostní partner jim může pomoci situaci rozebrat, aby se snížilo riziko, že se relaps bude opakovat.

Špatný návyk

Slovo “návyk” v sobě již zahrnuje jakousi pravidelnost či rutinu. Pozitivní pocity, které jsou spojeny se stimulací centra odměn v mozku, vedou k normalizaci sledování pornografie. To pak vede k tomu, že lidé vyhledávají pornografii častěji, jelikož jim přináší vysokou míru uspokojení.

Podle Skinnerovy škály by se jednalo o druhou až třetí úroveň užívání. Na těchto úrovních vyhledává člověk porno několikrát do roka až přibližně jednou měsíčně. Lidé zde nemají nutně potřebu porno sledovat, ale postupně v nich narůstá zvědavost a touha si porno pustit. Nicméně stále mají své jednání relativně pod kontrolou, obzvláště pokud si jsou vědomi potenciálních rizik.

V některých případech slouží pornografie jako ventil pro stres či jiné formy nepohodlí. Lidé na této úrovni například nesledují porno i několik měsíců. Když pak ale přijde zkouškové období ve škole nebo náročný projekt v práci, jsou schopní sledovat porno i několik dní po sobě. Když pak náročné období skončí, přestanou.

I zde ovšem platí to, co jsme zmínili výše. Pokud si člověk nebude vědom potenciálního rizika, hrozí, že bude postupně přecházet na vyšší úrovně užívání. Sledování pornografie například ve stresových situacích se může postupně normalizovat natolik, že ji člověk bude sledovat i při nižších úrovních stresu. Proto Skinner upozorňuje, že třetí úroveň je již na hranici nutkavého či kompulzivního chování.

Začínajícím uživatelům může opět pomoci prevence v této oblasti, aby se dokázali vědomě rozhodnout, co dál. Může jim pomoci i vytvoření nějakého alternativního plánu, co dělat místo sledování pornografie.

Pro abstinující uživatele je na této úrovni potřeba vykazatelnosti a doprovázení. Je důležité učit se, jak s relapsy pracovat konstruktivně, a povzbuzovat je ve vytrvalosti. Pokud se takový člověk dostane na úroveň, že bez porna vydrží měsíc až dva, ale pak relapsne, může to pro něj být velmi demotivující. Proto doporučujeme pracovat s jeho motivací a ujišťovat ho, že je na dobré cestě.

Nutkání 

Mezi nutkáním či kompulzivním chováním a závislostí je poměrně tenká hranice. Někdy se zaměňují výrazy “kompulzivní chování” a “behaviorální závislosti”. Když se podíváme do aktuální revize MKN-11 (vyšla v lednu 2022), spadá problematické užívání pornografie do kategorie “Kompulzivní porucha sexuálního chování”. Jedná se o podkategorii “návykového chování”, tedy behaviorální závislosti. Velmi zjednodušeně bychom ovšem mohli říct, že bychom nutkání mohli označit za lehkou závislost.

Nutkání v podstatě představuje intenzivní touhu po něčem, což může vést ke konkrétnímu chování. Člověk může mít pocit, že nemůže jinak. Ve výsledku pak nemusí primárně cítit potěšení ze sledování pornografie, ale bude to vnímat spíše jako uvolnění napětí.

Na Skinnerově škále by se jednalo o čtvrtou úroveň, kdy člověk sleduje porno několikrát do měsíce. Poměrně často začíná fantazírovat o tom, co viděl v pornu, takže porno začíná ovlivňovat některé aspekty jeho života. Negativní dopady zde mohou být ještě poměrně mírné. U člověka na této úrovni se mohou začít objevovat občasné problémy se soustředěním a také se začne výrazněji projevovat potřeba eskalace. Dokonce se mohou začít objevovat abstinenční příznaky, jako je neklid či podrážděnost.

Pokud jedinec začne řešit své užívání pornografie na této úrovni, může se vyhnout další eskalaci a větším negativním dopadům. Jelikož už se ale jedná o mírnou závislost, může pro něj být náročné přestat. Mnohdy již potřebuje někoho, kdo ho bude doprovázet a povzbuzovat. Vhodná je také blokace pornografického obsahu, k čemuž může využít celou řadu možností.

Těm, kteří abstinují o porna, doporučujeme, aby měli nějakého kamaráda, o kterého se mohou opřít. Vhodným doplňkem může být také náš online kurz 30 dní bez porna a pomoc ze strany našich e-koučů (platí i pro vyšší úrovně).

Závislost

Závislost na pornografii spadá do kategorie behaviorální závislosti. Jedná se tedy o závislost na procesech či na konkrétním chování. Dochází zde ke ztrátě kontroly nad daným chování, a to navzdory negativním dopadům – ať už osobním, tak sociálním či duchovním (Vacek: Nelátkové závislosti). Charakteristickým rysem je také vysoká míra relapsů při pokusech o změnu (Marlatt et al., 1988).

Na Skinnerově škále se pohybujeme na úrovních pět až sedm. Pornografie jednoduše ovlivňuje běžný život člověka, a to téměř na každodenní bázi. Závislí jedinci sledují pornografii několikrát týdně až několikrát denně a abstinovat zvládnou v průměru jen pár dní. Na těchto úrovních již většinou nejsou lidé schopni přestat sami od sebe. To v nich může vyvolávat pocity beznaděje, které je vedou zpět ke sledování porna.

Bez snahy o regulaci může chování člověka dále eskalovat k násilnějším nebo nelegálním formám pornografie. V extrémních případech to může vést k nevhodnému či nelegálnímu sexuálnímu chování (placený sex, sex po internetu, znásilnění atd.).

Lidé na těchto úrovních již zakouší nejrůznější formy ztráty. Může se jednat o narušení zdraví, které se projeví například erektilní dysfunkcí. Může docházet k rozpadu vztahů nebo vyhazovu z práce. To vše vede ke zhoršení také psychického zdraví, které udržuje člověka v pocitech beznaděje. Mohou se zde vyskytovat i silné úzkostné až depresivní stavy, přičemž ve spojení s dalšími problémy mohou přijít i sebevražedné myšlenky či sebepoškozování.

Proto je na těchto úrovních důležitá podpora druhých. Přátelé závislých si mohou projít náš online kurz pro patrony, aby věděli, jak mohou pomáhat. A závislí si mohou projít již zmíněný online kurz 30 dní bez porna. Rozhodně doporučujeme minimálně konzultaci s jedním z našich e-koučů, případně i vyhledání odborné pomoci ve formě psychoterapie. Výborné výsledky mají také místní podpůrné skupiny.

Nabídka pomoci NePornu

V rámci NePornu nabízíme veškerou pomoc zdarma. V sekci “Pomoc” najdete informace o našem e-koučinku, o podpůrných skupinách a o online fóru. Také tam najdete odkazy na naše online kurzy. Pokud si nejste jistí, jak na tom jste vy osobně, můžete si udělat náš orientační test (ne)závislosti.

Kdybyste měli jakékoliv otázky, můžete se na nás obrátit. A pokud byste hledali odbornou pomoc, můžeme vám pomoci najít vhodného terapeuta. V každém případě vás chceme povzbudit, že na to nemusíte být sami!

Štítky

Změna je proces
Umění vs. porno: Jaký je mezi nimi rozdíl?
Mýty o pornu #11: S pornem můžu kdykoliv přestat

Další články

Potřebuješ pomoci?

Pojďme si napsat!

    Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA, na kterou se vztahují Privacy PolicyTerms of Service společnosti Google. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení odpovědi na zaslaný dotaz nebo požadavek.