My dva spolu jako partneři, ne jako nepřátelé

Pokud partneři dojdou k závěru, že jim pornografie vstupuje do vztahu více, než by si přáli, a že škodí jejich společnému intimnímu, partnerskému nebo rodinnému soužití, je důležité si uvědomit následující skutečnost. Žádné problémy, ať už se jedná o hádky, rozdílné pohledy na život, alkoholismus, gamblerství, nevěru, anebo právě problém s pornografií, by neměly stavět partnery do opozice. Zkrátka ani jeden z partnerů by neměl dojít k závěru: “Ty máš problém, a pokud ho nevyřešíš, tak s tebou končím!” Partneři by měli v těchto situacích naopak spolupracovat a hledat to, co se mezi nimi stalo a jakou roli v tom hraje pornografie. 

Tento článek bude více zaměřený na muže a postoj k nim. Ačkoliv i ženy mohou mít také problémy s pornografií, často své potíže řeší jinými způsoby. Druhým důvodem tohoto zaměření je fakt, že mezi lidmi s problémy s pornografií jsou muži nejvíce procentuálně zastoupenou skupinou. V rámci článku se blíže podíváme na to, jak mohou problémy ve vztahu vypadat, jakým způsobem je rozlišovat, a co dělat pro jejich řešení. 

Hledání ztracené důvěry

Základním kamenem každého vztahu je důvěra mezi partnery. Pornografie může tuto důvěru narušit řadou rozličných způsobů. Příkladem může být prosté omezení kontaktu s partnerkou, odmítání či neschopnost partnerku uspokojit, a dokonce i pocit toho, že partnerka není pro svého partnera dostatečně hezká či přitažlivá. Tyto způsoby narušení vztahu bývají nejčastější, ale existují i další různé možnosti. 

Co je tedy důvěra mezi partnery a jak se na ni můžeme dívat? Existuje mnoho různých úhlů pohledu, ale pro naši situaci popíšeme důvěru jako “stav” či “pohled na partnera”. Jedná se o věc, která je nehmatatelná, nevynutitelná, nezměřitelná. Je to stav, ve kterém dáváme bez konkrétních důkazů svou zranitelnost do rukou druhého s vírou, že nám neublíží. Je to subjektivní vjem, který každý člověk vnímá jedinečně. Do jisté míry je dán také tím, v jaké kultuře daný člověk vyrůstá a co považuje za normu. 

Pokud dojde k narušení důvěry pornografií, tak je v první řadě důležité nepanikařit a neobviňovat, ale mluvit o motivech, příčinách a důvodech, které přispěly ke vzniku této situace. Skutečnost, že partner sáhne po pornografii, může mít celou řadu příčin. Příkladem mohou být nuda nebo zvyk, napětí a stres v práci, partnerské potíže nebo problémy v jiných oblastech života. 

Cílem je společné hledání. To ale samozřejmě neznamená, že se nic nestalo a tedy budeme dělat, že je všechno v pořádku. Ale na druhou stranu je potřeba být velice opatrný na tvrdé a jasné soudy a melodramata typu: “Všechno jsi zničil a za všechno můžeš jen ty.” Pokud neznáme příčinu, je náročné soudit, i když nás to bolí. Je to začátek procesu, který může pomoci důvěru znovu nastolit. 

Společně proti závislosti

V případě, kdy se partneři shodnou na touze pokračovat ve vztahu a tuší příčiny problému, je důležité jasně pojmenovat, že si nejsou navzájem soupeři, ale právě partnery. To bývá častým kamenem úrazu. Partneři mají často sklony k přístupu “Ty máš problém, vyřeš si ho!” Pokud zvolíme tento přístup, je  veliká šance, že to partner vzdá a vztah dojde ke krachu. 

Ať již zápasíme s pornografií či jinými problémy (alkoholismus, vztahové potíže, potíže v práci), podpora partnera je základ. Řešme tedy pornografii jako náš společný problém. Je třeba si uvědomit, že pornografie je naším společným nepřítelem, a ne někým, kdo nás rozděluje.

V tomto bodě je nutné podotknout, že je nezbytné nejdříve dojít do stavu, kdy si jsou oba partneři ochotni připustit, že pornografie představuje problém. Pokud do této fáze nedospěli, tak nemá žádný smysl řešit další věci včetně obnovy důvěry. Jelikož v případě, že některý z partnerů nevnímá problém, nepotřebuje ho ani řešit. 

S tím souvisí ještě jedna důležitá skutečnost. Změna nemůže být vynucená, ale musí ji chtít oba. Z tohoto důvodu není příliš vhodné kladení podmínek typu: ”Jestli se do tří měsíců nezměníš, tak končíme.” V některých článcích na webu NePornu se lze dočíst o tom, že práce s problematickým sledováním pornografie je běh na dlouhou trať a v takové situaci je ze strany partnera nejdůležitější podpora a spolupráce, nikoliv kladení podmínek. Nemůžeme za partnera vyřešit jeho potíže. Ale chápat je a podporovat ho ve změně, to už je něco, co dělat můžeme. 

Společně to dáme

Společná práce na problému s pornografií může být tím, co náš vztah posílí nebo naopak poškodí. Záleží jen na našem rozhodnutí. Pokud se rozhodneme, že do toho vstoupíme společně, existuje velká šance, že i takto nepříjemná situace přinese mnoho dobrého, a bude katalyzátorem pro náš vztah. Pokud vnímáme, že na situaci nestačíme, je dobré využít odborné pomoci. A to jak individuální pro práci s tématem pornografie, tak i párové pro společnou práci na obnově důvěry ve vztahu. 

Na závěr dodám: Řešte, mluvte a hledejte. To je základ všech změn, které jsou ke zvládnutí takové situace nezbytné.

Mgr. Petr Fulier, DiS.

Štítky

(Ne)důvěraPodpora
Jak zvládat těžké životní situace?
Může porno ovlivnit, jaké věci nás vzrušují?

Další články

Potřebuješ pomoci?

Pojďme si napsat!

    Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA, na kterou se vztahují Privacy PolicyTerms of Service společnosti Google. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení odpovědi na zaslaný dotaz nebo požadavek.