Recenze: Odpojený muž

Název:             Odpojený muž: Jak technologie připravuje muže o mužství a co s tím
Autor:              Philip Zimbardo a Nikita D. Coulombová
Rok vydání:    2017 (Grada, Praha)

Kniha Odpojený muž nabízí komplexní pohled na dnešní společnost a ukazuje, jakým způsobem stav společnosti a moderní technologie ovlivňují muže a jejich mužství. Velká část knihy se zabývá především otázkou pornografie a počítačových her, ale rozebírá také současný stav školství, rodiny, pracovního prostředí nebo zdravý životní styl. Již samotný široký záběr knihy ukazuje, že problematika mužství v dnešní době nemá žádné jednoduché řešení.

Rozdělení knihy

Celá kniha je rozdělena do tří hlavních částí. První část rozebírá především příznaky současné krize mužství. Popisuje současný stav školství, kdy vyššího vzdělání dosahují především ženy, což je obrovský posun od minulého století. Zároveň se setkáváme s krizí mužů na pracovním trhu, kdy stále větší procento mužů rezignuje na jakýkoliv kariérní růst anebo zůstává doma na přídavcích. Muži se také přestávají snažit o získání opačného pohlaví a uzavírají se do virtuálního světa, kde tráví stále více času. Často argumentují i tím, že je jednodušší a dostačující uspokojit se u porna, než aby museli vyvíjet značné úsilí v reálném světě, a pak se stejně dočkali odmítnutí. Tento čas strávený ve virtuálním světě, mnohdy s virtuálními kamarády, vede ke zvýšené pasivitě. Zároveň se stále častěji setkáváme s obézními muži, kteří mají nezdravé stravovací návyky a nedostatek pohybu.

V druhé části se autoři knihy snaží analyzovat příčiny této krize mužství. První z příčin je podle nich rozpad rodin, kdy přibližně jedna třetina mužů v dnešní době vyrůstá bez otce, a tedy bez životního vzoru. Zde naráží například na rozpad manželství, negativní vliv médií, špatný systém sociálních dávek či dokonce na negativní vliv homosexuálních rodičů.

Další příčinou současného stavu mužství je i nevyvážené školství, které se zdá být zaměřené především na ženskou část populace, jelikož ve školství existuje převaha učitelek. Dalším problémem je nepraktičnost výuky, která obecně žáky nepřipravuje na reálný život po škole. V souvislosti s pornografií je zde zmíněn také fakt, že školy neposkytují dostatečnou sexuální výchovu, a tak se dnešní mládež v oblasti sexu nechává vzdělávat pornografickým průmyslem.

Jedenáctá kapitola s názvem V zajetí technologie a vzrušení rozebírá právě problém počítačových her, chytrých telefonů a pornografie. Do hloubky se zde popisuje problém závislosti na pornu a digitálních technologiích. Ve zbytku druhé části pak boří mýty o utlačování žen a mocném postavení mužů.

Ve třetí části se autoři snaží nabídnou řešení této komplexní situace, a tak nabízí různé možnosti toho, co by v této problematice mohla udělat vláda, školy, rodiče, muži, ženy a média.

V čem je kniha dobrá?

Autoři se opírají o množství uskutečněných průzkumů a celou řadu osobních rozhovorů. Je zřejmé, že se orientují ve všech probíraných oblastech a vidí mezi nimi souvislosti. Nesnaží se izolovat jednu problematickou oblast, ale ukazují na propojenost s celou řadou dalších problémů.  

Díky této knize mohou čtenáři lépe porozumět tomu, že pornografie není problémem sama o sobě, ale že za sebou skrývá spoustu dalších problémů. Zároveň do hloubky popisuje, jak vzniká závislost, ukazuje na možná nebezpečí, včetně sociální izolovanosti a hrozby erektilní dysfunkce (PIED), a rozebírá pokřivený obraz na lidskou sexualitu, který nám porno předhazuje.

Velmi pozitivní je také to, že kniha nezůstává pouze u rozebírání problému, ale snaží se navrhnout nějaká možná řešení. Třetí část tedy představuje jakési světlo na konci tunelu. Obzvláště kladně hodnotíme rady rodičům, mužům a ženám

Má kniha nějaké slabé stránky?

Na druhou stranu může tento komplexní obraz vést k depresi. Faktem totiž zůstává, že jednotlivé oblasti zmíněné v této knize jsou komplikované již samy o sobě, natož když je dáme dohromady.

Podobně mohou působit i nějaká navrhovaná řešení. Například vzhledem k tomu, jak víme, že funguje v současné době vláda, podpoření významu otcovské role se zdá být poněkud utopické. Obdobně lze vnímat i doporučení pro to, co by mohla udělat média. Rady pro jednotlivce (rodiče, muži a ženy) jsou v určitém smyslu realističtější než rady pro vládu, školy a média, včetně pornografického průmyslu.

Jelikož byla kniha sepsána pro americké čtenáře, některé údaje úplně nesedí na české prostředí. I když zde najdeme nějaké paralely, české školství či armáda fungují jinak než jejich americké protějšky. Tyto části mohou být pro české čtenáře poněkud matoucí či nesrozumitelné.

Závěr

Kniha Odpojený muž se nezaměřuje výhradně na problém pornografie, ale nabízí komplexní pohled na současnou krizi mužství. Nejedná se tedy o nástroj, který by vám vysloveně poradil, jak se vypořádat s pornem ve vašem životě, ale může vám pomoci lépe pochopit současnou situaci, v níž muži vyrůstají.

Ačkoli kniha může svým komplexním popisováním současné problematiky působit poněkud depresivně, vnímáme tento aspekt spíše pozitivně, protože nutí čtenáře k hlubšímu zamyšlení. Lidé, kteří zápasí s pornografií, mnohdy řeší další oblasti ve svém životě, a tato kniha jim poskytuje bod, od kterého se mohou odrazit. Výčet oblastí sice není vyčerpávající, ale určitě jsou zde představeny ty nejdůležitější.

Pokud tedy chcete do hloubky pochopit situaci, ve které se dnešní společnost nachází, především ve vztahu k pornografii a moderním technologiím, je tato kniha určena právě pro vás.

Štítky

Může mít porno pozitivní vliv na naše vztahy? Rozhovor s Lucií Krejčovou pro NePornu.cz
Porno nemusí zničit váš vztah

Další články

Potřebuješ pomoci?

Pojďme si napsat!

    Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA, na kterou se vztahují Privacy PolicyTerms of Service společnosti Google. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení odpovědi na zaslaný dotaz nebo požadavek.