Partneři

V NePornu spolupracujeme s organizacemi a jednotlivci, abychom rozšiřovali a zlepšovali pomoc v oblasti závislosti na pornografii.

Druhý krok

Druhý krok je platforma pro vytváření online kurzů. V rámci NePornu vytváříme na této platformě všechny naše bezplatné online kurzy. Druhý krok v České republice spravuje křesťanská organizace HledamBoha.cz.

JARON Ministries International

JARON Ministries International je mezinárodní křesťanská organizace se sídlem v USA. Díky tomuto partnerství můžeme shánět dárce v USA, kteří pak obdrží místní potvrzení o daru.

Škola pro život | KAM

Škola pro život je lektorský projekt organizace KAM. Ve své nabídce má spoustu lektorských programů pro školy a nabízí kvalitní vzdělávání lektorů po celé ČR. Jelikož je průměrný věk, kdy je dítě poprvé vystaveno pornografii, 11 let, vytvořili jsme v rámci naší spolupráce lektorský program o pornografii, který chceme postupně nabízet školám a dalším lektorům.

Teen Challenge

V České republice žije více než 1 milion lidí závislých na alkoholu, drogách nebo hazardu a vedle nich, mnoho rodičů, partnerů, přátel tím trpí a hledá pomoc pro své blízké. Bez pomoci představují závislosti neřešitelný problém. Posláním Teen Challenge je pomoci závislým lidem najít smysl, sílu a motivaci vrátit se zpátky do života bez závislostí.

Terapie Písek

Mgr. Petr Fulier je odborný psychoterapeut, který je členem České asociace pro psychoterapii. Pro NePornu především zajišťuje odbornou supervizi e-koučům a občas píše články. Pokud naši klienti potřebují odbornou pomoc, Petr Fulier je jedním z odborníků, na které je odkazujeme.

Tlakový Hrniec

Tlakový Hrniec je lektorská organizace, která působí na Slovensku a která se zaměřuje na vzdělávací programy týkající se zdravých a láskyplných vztahů. Od roku 2022 jsme navázali spolupráci v oblasti rozšiřování povědomí ohledně problematicky pornografie.

Významní dárci

Chtěli bychom obzvláště poděkovat těmto dárcům za finanční podporu projektu NePornu. Jedná se o jednotlivce, organizace či nadace, které projekt podpořili.

Active Citizens Fund – Nadace OSF

Od září 2023 do dubna 2024 jsme čerpali akční grant na posílení digitálních kompetencí. Konkrétně to znamenalo tvorbu nového webu NePornu a zlepšení využívání CRM nástroje pro komunikaci s dárci a klienty.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Ageus Reha – Generální partner NePornu

Firma Ageus Reha, s. r. o. se soustředí na vývoj, výrobu a prodej pomůcek pro vozíčkáře již od roku 1996. V současné době vyváží své výrobky prakticky do celého světa. Od roku 2021 se firma Ageus Reha zařadila mezi významné dárce projektu NePornu.

3W Foundation

3W Foundation spolupracuje s organizacemi, které svou činností přinášejí pozitivní společenské změny a podporují v lidech solidaritu a starost o druhé. Do jejich přístupu k dobročinnosti se promítají obecně platné hodnoty vycházející z křesťanství. Kladou důraz na strategickou filantropii s cílem vidět maximální dopad v podporovaných oblastech. V roce 2022 podpořili překlad a vydání knih Dobré obrázky, špatné obrázky. Na roky 2024-2025 nám byla přislíbena podpora na zaměstnání nových regionálních procovníků.

Další doporučené stránky

Přehled užitečných stránek, některé z nich se věnují přímo problematice pornografie, takže představují výborný zdroj dalších informací. Jiné se zase věnují oblastem souvisejících z problematikou závislosti na pornografii.

Qustodio

Jedná se o nástroj rodičovské kontroly, díky kterém lze chránit děti před pornografií. Rodičům ho velmi doporučujeme.

Covenant Eyes

Na stránkách Covenant Eyes najdete jeden z nejlepších blokovacích a vykazatelnostních programů na trhu.

Poděkování

Jelikož jsme nezisková organizace, používáme spoustu bezplatných nebo levných nástrojů. Proto bychom chtěli poděkovat jednotlivým stránkám, že můžeme využívat jejich služby. Zároveň poděkování patří i dalším organizacím nebo firmám, které nás podpořili například hmotným darem.

QRFY nám poskytli 100% slevu, a tak díky nim můžeme vytvářet kvalitní QR kódy.

V roce 2023 nám poskytli slevu na nákup odměn pro naše dobrovolníky.

V roce 2023 jsme od nich dostali několik poukazů pro dobrovolníky.

Google nabízí úžasnou podporu neziskovým organizacím!

Zde najdete skvělé ikony pro váš web zdarma, když na ně odkážete.

Další výborný portál, ze kterého využíváme úžasné fotky zdarma.

Z tohoto portálu používáme fotky k našim příspěvkům – vše zdarma.

Výborný nástroj na vytváření grafiky, obzvláště pro sociální sítě.

Tento portál s nízkými poplatky nám umožňuje pořádat sbírky.

Potřebuješ pomoci?

Pojďme si napsat!

    Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA, na kterou se vztahují Privacy PolicyTerms of Service společnosti Google. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení odpovědi na zaslaný dotaz nebo požadavek.