Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti NePornu, z. s. se sídlem Polská 29, 779 00 Olomouc, IČ: 08772207, DIČ: CZ08772207, (dále jen „prodávající“)

Základní ustanovení:

 • Před odesláním objednávky je zákazník povinen seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.
 • Odesláním objednávky kupujícím a jejím přijetím prodávajícím vzniká kupní smlouva. Po odeslání objednávky obdrží kupující potvrzení o přijetí objednávky a cenu zásilky e-mailem.
 • Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit kupní smlouvu nebo její část na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů.
 • Kupující má do 14 dnů po přijetí zásilky právo na odstoupení od kupní smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy je třeba do 14 dnů o této skutečnosti uvědomit prodávajícího a neprodleně zajistit vrácení nepoškozeného zboží. Náklady spojené s vrácením zboží, případně zasláním jiného zboží, hradí kupující. Prodávající akceptuje odstoupení od smlouvy v případě, kdy zboží, které kupující vrací je v bezvadném stavu. Prodávají je povinnen vrátit kupujícímu kupní cenu za takové zboží, včetně ceny za dopravu a to do 14 dnů od převzetí zboží.
 • Za předpokladu, že kupující odstoupí od kupní smlouvy a přitom vrátí prodávajícímu zboží poškozené, neúplné či jinak znehodnocené bude prodávající odstoupení od kupní smlouvy rozporovat. Prodávající v tomto případě nevrátí kupujícímu částku zaplacenou za zboží poškozené, neúplné či jinak znehodnocené.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 • Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít s kupujícím kupní smlouvu. O této skutečnosti bude kupujícího informovat emailem nebo telefonicky. V případě, že kupující již uhradil objednávku a prodávají při tom využije svého práva neuzavřít či odstoupit od kupní smlouvy, je prodávající povinnen neprodleně (nejpozději však do 14 dnů) vrátit platbu kupujícímu. Prodávající neuzavře kupní smlouvu s kupujícím v případě, kdy kupují porušil dříve obchodní podmínky prodávajícího. Dále prodávající neuzavře s kupujícím kupní smlouvu v případě, kdy kupující opakovaně objedná zboží na dobírku a zásilku přitom nepřevezme.
 • DOWNLOADING: Zákazník může provést stažení zakoupeného díla, a to i opakovaně – maximálně však po dobu 2 dnů od prvního stažení. Zákazník je oprávněn také ke zhotovení další(ch) rozmnoženin(y) díla pro svou osobní potřebu. Zákazník není oprávněn dílo užít v jiném rozsahu nebo jiným způsobem, než je uvedeno výše – ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb. („autorský zákon“). Zákazník tak bere na vědomí, že není oprávněn zejména dílo měnit, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, půjčovat či pronajímat.

Ochrana osobních údajů

 • Vyplněním registračního formuláře, závazné objednávky, či realizováním telefonické objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 • Při zpracování informací o zákaznících se řídíme platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytných kontaktních údajů, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem.
 • Prodávající shromažďuje informace zadané do fakturačních formulářů: jméno a příjmení nebo firma, e-mail, telefon, ulice, město a PSČ. Zaznamenáváme rovněž historii nákupů.
 • Kontaktní informace zákazníků potřebujeme předně k hladkému průběhu dopravy zboží. V případě potřeby doplňujících dotazů Vás můžeme kontaktovat nebo Vám doporučit produkty z naší nabídky.
 • Bez souhlasu zákazníka nepoužijeme svěřená osobní data pro komerční nabídku nesouvisející s nabídkou obchodu.

Reklamace

 • Kupující je povinen se s dodaným zbožím důkladně seznámit bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách informovat prodávajícího.
 • V případě porušení obalu zásilky, je kupující povinen tuto skutečnost nahlásit dopravci při převzetí zásilky. Pokud byl obal porušen nebo byla zásilka v průběhu dopravy poškozena je třeba tuto skutečnost reklamovat u přepravce zboží. Prodávající poskytne kupujícímu nezbytnou součinnost v případě reklamace zásilky u dopravce.
 • Oznámení o zjištěných vadách zboží ci zásilky musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) nebo osobně. V oznámení musí kupující uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují (v případě nahrávky přesné místo – číslo tracku, čas apod.). K oznámení o reklamaci přikládá kupující i reklamované zboží. Pokud kupující nedodá reklamované zboží prodávajícímu k posouzení, nemusí prodávající na reklamaci brát zřetel. Reklamaci uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího: Polská 29, 779 00 Olomouc nebo na e-mailové adrese: [email protected]
 • K reklamovanému zboží je nutné ve všech případech k předložit buď doklad (kopii) o zaplacení a dodání zboží, nebo daňový doklad, vztahující se na předmět reklamace.
 • Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 14 dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení. Pokud prodávající reklamaci zboží uzná za oprávněnou, vrátí peníze za zboží kupujícímu na účet, který kupující uvedl při nahlášení reklamace zboží a to nejpozději do 30 dnů.
 • Prodávající je povinnen reklamaci uznat v případě, že se jedná o vadu výrobku, která je prokazatelně vadou z výroby.
 • Prodávající si vyhrazuje právo reklamaci neuznat, pokud je vada či poškození výrobku způsobena běžným používáním a opotřebením.

Dodací podmínky

Cena zboží

O ceně zboží a dopravy je kupující informován v průběhu objednání zboží. Odesláním objednávky souhlasí kupují s cenou za zboží, dopravu a související služby. Cena je uváděna vždy v českých korunách.* Prodávající si vyhrazuje právo zaslat daňový doklad kupujícímu pouze elektronicky na emailovou adresu kupujícího.

*Prodávají není plátcem DPH, proto se DPH nikde neuvádí.

Dodací lhůty

Pokud je objednávka uhrazena, jedná se o objednávku na dobírku nebo objednávku s osobním převzetím, bude tato objednávka předána dopravci či připravena k osobnímu odběru nejpozději pátý pracovní den ode dne, kdy byla objednávka učiněna. (Obvykle je objednávka odeslána do dvou dnů.)

Způsoby platby

 • Bankovním převodem předem

Způsoby dopravy

 • Zásilkovna – převzetí zboží na jednom z odběrných míst (ČR i SR)
 • Zásilkovna domů – doručení zboží na konkrétní adresu (ČR i SR)
 • Osobní převzetí v Olomouc – po zaplacení objednávky předem a po předchozí emailové domluvě na adrese Polská 29, 779 00 Olomouc
Potřebuješ pomoci?

Pojďme si napsat!

  Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA, na kterou se vztahují Privacy PolicyTerms of Service společnosti Google. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení odpovědi na zaslaný dotaz nebo požadavek.