Ochrana osobních údajů

Jak nakládáme s osobními údaji, které nám při používání našich služeb poskytujete

Cílem naší činnosti v NePornu je rozšiřovat povědomí o problematice pornografie a pomáhat lidem, kteří zápasí se závislostí na pornografii. Obecně je pro nás velmi důležitá ochrana našich klientů, což se týká také osobních dat (GDPR). 

Pro zachování důvěry našich klientů je pro nás také prioritou transparentnost, a proto chceme být otevření ohledně toho, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, a to bez ohledu na způsob, jakým s námi komunikujete – ať už s námi chcete spolupracovat, dělat dobrovolníka, podpořit projekt finančně, využít našich služeb, získat informace, projít si školením nebo se jednoduše dozvědět více o tom, co děláme. Vaše informace a data používáme výhradně v souvislosti s našimi službami, které se rozhodnete využít, a bez vašeho souhlasu je nešíříme ani nepředáváme nikomu, kdo k tomu nemá právo. 

V těchto zásadách se dozvíte, jak a proč vaše údaje zpracováváme, jak jsou chráněny a která práva ke svým datům můžete uplatnit.

01) KDO JSME A PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE? 

Provozovatel

NePornu, z. s.
Sídlo: Polská 346/29, 779 00 Olomouc
IČ: 08772207
Spolek je registrovaný v rejstříku krajského soudu v Ostravě spis. zn. L 18977

Abychom mohli dobře fungovat a poskytovat naše služby, musíme zpracovávat určité množství údajů o osobách, kterých se naše činnost týká. Těmito osobami jsou například naši klienti, uživatelé webových stránek a online služeb, zaměstnanci, dodavatelé, smluvní partneři či další lidé, se kterými potřebujeme komunikovat.

Zákon nás proto označuje za tzv. správce osobních údajů. Musíme se starat o bezpečnost vašich údajů, plnit různé povinnosti při jejich zpracování a pomoci vám s uplatňováním vašich práv. Budete-li mít jakékoliv dotazy či požadavky, obraťte se na nás:

NePornu, z. s.
Korespondeční adresa: Polská 346/29, 779 00 Olomouc
Emailová adresa: info@nepornu.cz 
Datová schránka: gfr9gne

Pověřenec ochrany osobních údajů

Za správnost zacházení s osobními údaji je v NePornu pověřen ředitel spolku. 

Kontaktní údaje na pověřence ochrany osobních údajů: 

Jméno: Pete Lupton
Email: pete@nepornu.cz

Tyto zásady odrážejí naše hodnoty v oblasti ochrany osobních údajů a jsou ujištěním, že:

 • Splňujeme požadavky stanovené právními předpisy o ochraně osobních údajů
 • Chráníme soukromí svých klientů, zaměstnanců, partnerů a dalších osob
 • Nechceme nic zamlčovat či skrývat
 • Zpracováváme vaše údaje především proto, abychom Vám mohli poskytovat kvalitní a spolehlivé služby. Údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je pro stanovený účel nezbytný.

02) KDY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SBÍRÁME ČI JINAK ZPRACOVÁVÁME? 

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou jakékoliv informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné žijící osoby. K osobním údajům patří i různé jednotlivé informace, které společně jako celek mohou vést k identifikaci určité osoby. Osobní údaje, které sice byly zbaveny informací umožňujících identifikaci, zašifrovány nebo pseudonymizovány, ale lze je použít ke zpětné identifikaci osoby, zůstávají osobními údaji a GDPR  se na ně i nadále vztahuje.

Mezi osobní údaje, které mohou být v rámci různých služeb NePornu sbírány, patří například: 

 • Jméno a příjmení (přezdívka)
 • Domácí adresa
 • Telefonní číslo 
 • Osobní e-mailová adresa 
 • IP adresa 
 • Případně další údaje, které nám v komunikaci svěříte

Jakým způsobem sbíráme osobní údaje? 

Vaše údaje můžeme získat různými způsoby. Jedná se například o následující situace:

A) Když navštívíte naše webové stránky 

Naše webové stránky můžete navštívit bez toho, aniž byste nám sdělili, kdo jste, nebo nám dali své osobní údaje, včetně své e-mailové adresy. Náš webový server může ovšem sbírat anonymní údaje týkající se vaší návštěvy na našich webových stránkách, jako jsou IP adresa a doména, skrze kterou jste se dostali na webové stránky, typ webového prohlížeče, stránka, ze které jste se dostali na náš web, stránka, kterou jste otevřeli jako první, a stránka, ze které jste odešli, jakékoliv stránky na našich webových stránkách, které si prohlížíte ze své IP adresy a ze země, kde se nacházíte. Tyto údaje používáme ke sledování výkonu našich webových stránek (například počtu návštěv, průměrně stráveného času, počet zobrazení stránek atd.) a k provozním účelům, jako například k průběžnému zlepšování webových stránek.

B) Když nám přímo svěříte své osobní údaje

Můžeme sbírat a ukládat vaše údaje, když s námi budete komunikovat prostřednictvím našich webových stránek nebo prostřednictvím webových stránek, které jsou spřízněné s organizací NePornu, z. s.. K tomu může docházet například v případech, když:

 • použijte kontaktní formulář na našich webových stránkách;
 • kontaktujete nás přímo prostřednictvím kontaktní emailů; 
 • kontaktujete nás prostřednictvím našich sociálních sítí;
 • přihlásíte se k odběru newsletteru; 
 • podpoříte finančně naši práci;
 • zaregistrujete se na událost;
 • zaregistrujete se k využití jedné z námi nabízených služeb;
 • zaregistrujete se do online kurzu;
 • zaregistrujete se do online fóra;
 • učiníte objednávku na našem e-shopu;
 • přihlásíte se na pracovní pozici nebo na pozici dobrovolníka;
 • uzavřete s námi smlouvu či nějakou formu spolupráce;
 • budete si dopisovat se zástupcem organizace NePornu, z. s.

C) Když nám svěříte údaje nepřímo

Když s námi budete komunikovat prostřednictvím sociálních médií, jakými jsou například Facebook (Messenger), WhatsApp, Instagram, LinkedIn atd., můžeme se dostat k vašim osobním údajům. Můžete ovlivnit, ke kterým údajům budeme mít přístup, a to na základě nastavení vašich osobní údajů na každé platformě. Co se změny nastavení ochrany osobních údajů týče, přečtěte si prosím jejich prohlášení o ochraně soukromí.

Zároveň můžeme získat informace o vaší návštěvě na našich webových stránkách, například o tom, jaké stránky jste si prohlíželi a jakým způsobem jste se na stránkách pohybovali, a to za použití cookies. Pro více informací o Cookies přejděte na stránku Nastavení Cookies.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Vaše osobní údaje, pokud jde o finanční transakce, si ponecháme tak dlouho, jak jen bude vyžadovat zákon týkající se daní či účetnictví (což může být až šest let od provedení dané transakce).

Pokud nás požádáte, abychom přestali využívat vaše osobní údaje pro účely marketingu, budeme muset v některých případech přidat vaše údaje do utajené složky, abychom splnili váš požadavek, že nechcete být kontaktováni. Co se týče ostatních osobních informací, nebudeme je ukládat na delší dobu, než je nezbytně nutné pro účely, ke kterým nám byly svěřeny, přičemž se budeme řídit výše uvedeným zákonem o ochraně osobních dat.

Pro uživatele, kteří se registrují na webu (pokud mají tuto možnost, např. na forum.nepornu.cz), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jste ještě nezletilí?

Pokud vám ještě nebylo 15 let, musíte požádat o svolení rodičů či opatrovníka předtím, než nám poskytnete jakékoliv osobní údaje.

03) JAKÉ VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A ZA JAKÝM ÚČELEM?

Druhy údajů, které zpracováváme, se budou lišit v případě každé naší služby, aktivity, či druhu vztahu mezi vámi a NePornu, z. s. Níže najdete přehled těchto aktivit a vztahů vždy s rozsahem zpracovávaných údajů a účelů, za kterými zpracování probíhá. Obecně platí pravidlo, že vaše údaje nepředáváme třetím stranám k marketingovým účelům. 

Poskytování pomoci 

Jednou z hlavních činností NePornu je poskytování pomoci lidem, kteří zápasí se závislostí na pornografii, nebo jejich blízkým. Abychom mohli tyto služby nabízet, musíme za tímto účelem zpracovávat určité vaše údaje, mezi které patří především jméno či přezdívka a e-mailová adresa. V závislosti na typu nabízené pomoci mohou být vyžadovány další osobní údaje. Nicméně naší prioritou je diskrétnost a zachování anonymity našich klientů, a proto vaše údaje sdílíme pouze v rámci organizace s odpovědnými pracovníky a konkrétními dobrovníky, kterým je daný klient přidělen.

Řešení dotazů a komunikace s vámi

Kdykoliv se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu či určeného formuláře s dotazem, žádostí či podnětem. Rádi vám vše pomůžeme vyřešit a zodpovědět. Za tímto účelem potřebujeme zpracovat vaše kontaktní údaje a je-li to nutné, rovněž Vaše jméno, a to po dobu, než dojde k vyřešení vašeho dotazu. 

Rozesílání newsletteru

Dáte-li nám svůj souhlas, můžeme vás informovat o zajímavých novinkách týkajících se našich služeb formou zasílání e-mailového newsletteru. Hlavní newsletter rozesíláme jednou za čtvrt roku. Dále vás můžeme mimořádně informovat o chystaných akcích, možnostech finanční podpory či možnostech zapojení. Ačkoli děláme vše proto, aby pro vás novinky byly poutavé a zajímavé, je samozřejmostí, že svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Více informací naleznete v sekci „zásady mailingu“.

Fundraising či přímý marketing 

Marketingové informace vám budeme zasílat e-mailem, pokud jste nám k tomu dali konkrétní souhlas. Pokud svůj souhlas se zasíláním marketingových údajů zrušíte a poté nám jej opět udělíte, budeme se řídit podle vašeho nejaktuálnější nastavení.

Komunikace s dárci 

Pokud nám poskynete dar na naši činnost, zpracováváme o vás základní informace, a pro účely vystavení potvrzení o darech sbíráme jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště a kontaktní email u fyzických osob nebo název společnosti, adresu sídla, identifikační číslo a kontaktní email u právnických osob. Dárcům pak automaticky zasíláme jednou za čtvrt roku newsletter, jednou ročně výroční zprávu a začátkem roku potvrzení o darech za uplynulý rok. 

Registrace a vedení vašich uživatelských účtů

Některé naše služby jsou dostupné pouze v případě, že si na našem webu https://forum.nepornu.cz/ vytvoříte uživatelský účet. Abychom mohli zajistit efektivní správu vašich účtů, řešit vaše požadavky a poskytovat vám kvalitní služby, musíme za těmito účely zpracovávat určité vaše údaje. U uživatelů online fóra zpracováváme jejich přihlašovací jméno a emailovou adresu. Můžete vyplnit též některá dobrovolná pole, ale vždy se ujistěte, že neposkytujete žádné citlivé údaje či data, která nechcete šířit.

Nákup na našem e-shopu 

Když si na našem e-shopu objednáte nějaké zboží nebo službu, sbíráme od našich klientů jejich jméno, příjmení, e-mail, a v případě doručení na adresu také doručovací adresu. U právnických osob sbíráme název společnosti, identifikační číslo a sídlo společnosti. Tyto údaje sbíráme za účelem doručení objednaného zboží nebo služeb. Zákazníky můžeme následně informovat o novinkách na našem e-shopu. 

Informace o našich lidech a aktivitách

NePornu, z. s. funguje především díky lidem, kteří jsou do projektu zapojeni. Aby lidé měli přehled o tom, na koho se mohou obrátit, zveřejňujeme na webu se souhlasem našich pracovníků, lektorů, dobrovolníků či dalších partnerů jejich údaje, kterými jsou zejména fotografie, jména, email, případně další kontaktní údaje.

Výběrové řízení, zaměstnávání a smluvní vztahy

Rádi rozšiřujeme náš tým o energické a šikovné lidi! Vše začíná tím, že přijmeme životopisy uchazečů a pracujeme s údaji, jako jsou jméno a příjmení, kontaktní údaje, datum narození, státní občanství, dosažené vzdělání či pracovní zkušenosti, abychom následně mohli v rámci pohovorů vybrat vhodného kandidáta. Poté, co dojde k uzavření pracovní smlouvy, tyto údaje a některé další zpracováváme, protože nám tak (jakožto zaměstnavateli) ukládá zákon – například účetní či daňové předpisy či předpisy v oblasti práva sociálního zabezpečení.

Uzavíráme také některé další smlouvy, například s dodavateli, dárci či příjemci příspěvků. V takovém případě zpracováváme vždy údaje uvedené ve smlouvě, a to v rozsahu, který je nezbytný k plnění dané smlouvy – tedy tak, abychom mohli udělat to, k čemu jsme se zavázali. Údaje z některých smluv (například smluv o poskytnutí nadačního příspěvku) předáváme příjemcům (donorům či sponzorům) v rámci kontroly transparentnosti naší činnosti. 

Registrace na jednotlivé kurzy a akce

Rozhodnete-li se zaregistrovat na některou z našich akcí, potřebujeme následně zpracovat údaje, kterými jsou například jméno a příjmení, kontaktní údaje, fakturační adresa či číslo účtu, abychom mohli vystavit fakturu k úhradě účastnického poplatku, zkontrolovat přijetí platby a zajistit vám na dané akci místo. Některé údaje, jako například jméno a příjmení, a v odůvodněných případech též kontaktní údaj může být poskytnut organizátorovi akce či konkrétnímu lektorovi, aby bylo možné akci lépe zorganizovat, připravit její náplň a ověřit na místě vaši účast. Údaje nejsou těmto příjemcům poskytované za jiným účelem, než je zajištění přípravy akce.

Zprostředkování seminářů, školení a kurzů na klíč

Necháte-li si námi zorganizovat seminář, školení či kurz dle specifických služeb své organizace, musíme zpracovat údaje, kterými jsou jednak informace o objednateli či jeho zástupci (jméno, příjmení, datum narození, fakturační údaje, kontaktní údaje, pracovní zařazení) a dále informace o osobách, které se akce plánují zúčastnit (jména zaměstnanců, jejich pracovní zařazení a kontaktní údaje), abychom byli schopni akci kvalitně připravit a zkoordinovat s vybraným lektorem. Právě našim lektorům musíme údaje v nezbytném rozsahu předat, aby mohli připravit program a témata akce či doplňkové materiály. Nikomu nepovolanému tyto údaje nepřijdou pod ruku.

Zkvalitňování našich služeb a produktů

Snažíme se vylepšovat naše online služby tak, aby pro vás byly maximálně užitečné. Za tímto účelem monitorujeme, co vás na našich stránkách zajímá, jaké sekce nejraději navštěvujete nebo co nejčastěji hledáte. K tomu využíváme služeb třetích stran, kterými jsou zejména Google, které nám pomáhají porozumět tomu, jak naše stránky využíváte. Zpracováváme proto vaše údaje, kterými mohou být cookies, IP adresa či časové a jiné údaje o vaší aktivitě na našich stránkách. Tyto údaje mohou být zpřístupněny rovněž uvedeným třetím stranám, jelikož jejich zpracování probíhá v systémech těchto stran.

Průzkum trhu a dotazníky 

Můžeme vás požádat o vyplnění dotazníku či průzkumu trhu, abyste nám pomohli zlepšit webové stránky, fundraising, služby a strategický rozvoj. Účast na těchto průzkumech je vždy dobrovolná a anonymní. Můžete nám udělit souhlas publikovat vaši zpětnou vazbu.

Ochrana vašich životních zájmů

Můžeme zpracovat vaše osobní údaje v případech, kdy budeme mít odůvodněné podezření, že hrozí vážné nebezpečí či zneužívání vám či někomu dalšímu. V závažných případech můžeme mít z právního hlediska ohlašovací povinnost u Policie ČR, obzvláště v případech, kdy je ohrožen život, probíhajícího násilí či zneužívání, nebo v případech dětské pornografie. 

04) JAKÝ JE PRÁVNÍ DŮVOD NAŠEHO ZPRACOVÁNÍ?

Aby naše činnosti zpracování byly zákonné, musí pro každé zpracování existovat zákonný důvod. Obecně se řídíme těmito zákony:

Zákonnými důvody výše uvedených druhů zpracování dle článku 6 GDPR jsou:

Zpracování je nezbytné pro splnění naší právní povinnosti

To se týká případů zpracování údajů, které musíme jako zaměstnavatel zpracovávat o svých zaměstnancích, údajů, které podléhají pravidlům daňových, účetních či jiných předpisů v souvislosti s fakturací či plnění povinností v oblasti transparentnosti ústavu dle občanského zákoníku.

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy

To se týká zejména případů zpracování údajů z uzavíraných smluv, údajů uvedených v rámci registrace uživatelského účtu, poskytování služeb Grantového diáře či údajů v registračních formulářích na akce a kurzy.

Zpracování je v souladu s našimi oprávněnými zájmy, ledaže by Vaše práva měla před těmito zájmy přednost. 

Těmito oprávněnými zájmy v konkrétních případech jsou:

 • zájem na vytváření a budování online prezentace naší organizace;
 • zájem na výběru vhodného uchazeče v rámci výběrového řízení;
 • zájem na zajištění kontaktu s orgány či funkcionáři právnických osob;
 • zájem na zdokonalování a přizpůsobování online služeb a nabídek pomoci;
 • zájem na efektivním cílení služeb a produktů za současné úspory prostředk.

Zpracování je založeno na vašem souhlasu

V případě potřeby Vám poskytneme jednoduché možnosti jak souhlas se zpracováním udělit či ho kdykoli odvolat.

05) KDO MÁ K VAŠIM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?

Vaše osobní údaje neprodáváme ani jinak neposkytujeme neoprávněným třetím stranám, a to ani za účely marketingu. Protože však není v našich možnostech zvládnout všechny druhy naší činnosti vlastními silami, využíváme níže uvedených externích služeb (které mohou a nemusejí být online). Poskytovatelé těchto služeb mohou mít k vašim údajům přístup pouze v rozsahu nezbytném pro poskytnutí dané služby či plnění jejich povinnosti. Znamená to, že pokud musíme vaše údaje svěřit jinému subjektu, děje se tak pouze v minimálním rozsahu, který zajistí řádné fungování naší organizace a nijak nepoškodí vaše práva či soukromí.

Smluvní poskytovatelé služeb a přidružené subjekty:

 • Poskytovatelé online nástrojů pro správu, sdílení a ukládání dokumentů: Microsoft, Google, Bit Carvers s. r. o. (Péče o dárce), Asana
 • Poskytovatelé online nástrojů pro sledování uživatelské interakce: Google Analytics
 • Poskytovatelé online nástrojů pro správu kontaktů: Bit Carvers s. r. o. (Péče o dárce)
 • Poskytovatelé online nástrojů pro správu dárců: Nadace Via (portál Darujme.cz), Donat Foundation z. s. (portál Donat.Network), Teo via Donace s.r.o. (portál Donace.cz)
 • Poskytovatelé platformy pro online kurzy: Studio DR (gele.io), HledamBoha.cz, z. s. (platforma DruhyKrok.cz) 
 • Poskytovatelé správy webových stránek: maveb. media s.r.o. (tvorba webu), Artevio s.r.o. (služba WordPress Care)
 • Externí poskytovatelé fyzických služeb v oblasti účetnictví, auditu, práva či mentoringu

Webové stránky a informace třetích stran

Na webových stránkách mohou být umístěny odkazy na jiné webové stránky, jež jsou vedeny třetími stranami, jakými jsou například jiné organizace, sponzoři, poskytovatelé obsahu a inzerenti. Jakmile kliknete na odkaz a budete přesměrováni na jiné stránky, které nejsou v našem vlastnictví, přestává na nich platit naše prohlášení o ochraně soukromí.

Musíte si tedy přečíst prohlášení o ochraně soukromí na webových stránkách třetí strany, abyste se dozvěděli, jak bude s vašimi osobními údaji nakládáno. Na některých místech zároveň poskytujeme obsah, který byl vytvořen třetími stranami. Nejsme zodpovědní za praktiky ochrany soukromí těchto poskytovatelů obsahu či webových stránek třetích stran.

Jakým způsobem chráníme vaše osobní údaje?

Používáme technické a firemní organizační zabezpečení, abychom se ujistili, že jsou vaše osobní údaje v bezpečí. Přístup k vašim osobním údajům je omezen, takže k nim mají přístup pouze ti, kteří se musí znát, přičemž naši lidé jsou obeznámeni s tím, že tyto údaje mohou využívat pouze k účelům uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pravidelně kontrolujeme, kdo má k údajům přístup, abychom se ujistili, že k nim mají přístup pouze vyškolení zaměstnanci, dobrovolníci či dodavatelé.

Naše online formuláře jsou vždy zašifrované a naše síť je chráněna a pravidelně kontrolována. Pokud nám poskytnete finanční dar, něco si koupíte nebo si vytvoříte online rezervaci, přičemž k tomu použijete svou kreditní či debetní kartu, předáme údaje o vaší kartě zabezpečeným způsobem partnerům, kteří zpracovávají platby. Přitom postupujeme podle průmyslových standardů a neukládáme si údaje o vaší kartě na svých webových stránkách.

Nicméně vás chceme upozornit, že posílání osobních údajů před veřejné sítě nebo prostřednictvím veřejně dostupných počítačů je vždy rizikové a my nemůžeme na 100 % garantovat bezpečnost vašich dat (včetně osobních údajů), která nám sdělíte či odešlete prostřednictvím veřejných sítí.

Jak je to s mezinárodním přenosem osobních údajů?

Můžeme využít dodavatelů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), což znamená, že jsou vaše osobní údaje přenášeny, zpracovávány a ukládány mimo EHP. Měli byste vědět, že obecně právní ochrana osobních údajů v zemích mimo EHP nemusí být na stejné úrovni jako v rámci EHP.

Nicméně se snažíme podnikat vše, co je v našich silách, abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů zpracovávaných takovýmto dodavatelem, a to tak, že s ním uzavřeme smlouvu, která obsahuje stejné dodatky, které byly schváleny Evropskou komisí. Když nám svěříte své osobní údaje, souhlasíte s tímto přenosem, ukládáním a zpracováním mimo EHP.

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

06) JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA A JAK JE MŮŽETE UPLATNIT?

Abyste nad svými osobními údaji měli maximální kontrolu, můžete ve vztahu k nim uplatnit celou řadu práv. V rámci našich možností poté uděláme maximum proto, abychom vašim žádostem vyhověli. Základní výčet vašich práv poskytují články 15 až 22 GDPR a patří mezi ně zejména:

 • Právo získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme (právo na přístup)
 • Právo na opravu vašich zpracovávaných osobních údajů v případě, že budou nepřesné (právo na opravu) a informace o provedení opravy
 • Právo na výmaz vašich osobních údajů z našich databází v případě, že už údaje nebudou potřebné k účelu, pro který byly zpracovávány, nebo když odvoláte souhlas s jejich zpracováním
 • Právo na omezení konkrétního zpracování osobních údajů a informace o provedení omezení
 • Právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše
 • Právo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování na tomto souhlasu založeno

Uděláme vše pro to, abychom vám pomohli uplatnit vaše práva a vyřešit jakékoli dotazy, žádosti, či stížnosti. Obrátit se na nás můžete prostřednictvím e-mailu na pověřence ochrany osobních údajů: pete@nepornu.cz, případně jinou cestou uvedenou v článku 01 těchto zásad. Emailová cesta je však nejefektivnějším způsobem řešení vašich žádostí. Ve zprávě prosím specifikujte, jak vám můžeme pomoci či co pro vás můžeme udělat. E-mail prosím odesílejte vždy z adresy, kterou běžně používáte v souvislosti s našimi službami, abychom zajistili, že se vaše údaje nedostanou do špatných rukou.

Po obdržení vaší žádosti, která bude splňovat výše uvedené požadavky, vám odpovíme nejpozději do 30 dní.

Budeme rádi, když se vše pokusíte nejprve vyřešit s námi. Vaše spokojenost je pro nás důležitá, a proto vám rádi pomůžeme. Pokud i přesto nebudete spokojeni se způsobem vyřízení vaší žádosti, máte právo obrátit se prostřednictvím stížnosti na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n
Web: www.uoou.cz

07) COOKIES A ZMĚNA JEJICH NASTAVENÍ

Pro lepší přizpůsobení našich služeb vašim požadavkům používá náš web cookies – drobné soubory ukládané na váš disk, které zaznamenávají data související s prohlížením našich stránek. Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit ve svém prohlížeči, včetně jejich úplného zákazu. Mějte však na paměti, že změna nastavení cookies může nepříznivě ovlivnit některé funkce našeho webu a některé stránky se mohou chovat nepředvídatelně.

08) ZÁSADY MAILINGU

Přihlášením odběru některého z našich newsletterů souhlasíte se zpracováním vaší emailové adresy za účelem zasílání novinek a informací o našich produktech a službách, které nabízíme. Chceme, aby tyto novinky a informace pro vás byly užitečné a zajímavé a úzce souvisely s produkty nebo službami, které využíváte nebo které můžete mít zájem v budoucnu využít.

V patičce hromadných e-mailů najdete vždy tuto větu: “Pro změny, odhlášení odběru či upřesnění témat, která chcete odebírat. Klikněte zde.” Kliknutím na odkaz pak můžete kdykoliv zrušit nebo pozměnit odběr novinek. Po odhlášení odběru vám již novinky a sdělení nebudeme moci zasílat a nebudeme mít právo vaši emailovou adresu za tímto účelem dále zpracovávat.

Můžete se rovněž spolehnout na to, že:

 • Neposíláme žádný SPAM. Nebudeme vám posílat nežádoucí nabídky a za tímto účelem vaši emailovou adresu ani nepředáme nikomu třetímu. Obsah newsletterů bude vždy souviset s činností NePornu, z. s. 
 • E-maily vám budeme zasílat v rozumných intervalech, tak, aby vás ve schránce překvapily pouze příjemně.

Vaše požadavky a dotazy týkající se mailingu s vámi rovněž rád vyřeší pověřenec ochrany osobních údajů na e-mailu pete@nepornu.cz. Napište nám, budete-li cokoliv potřebovat.

09) VAŠE SOUKROMÍ MŮŽEME CHRÁNIT SPOLEČNĚ

I vy můžete přispět k dokonalé ochraně svých údajů a informací, pokud budete dodržovat zásady bezpečného užívání internetu. Nepředávejte hesla k vašim účtům nikomu cizímu a neumožňujte přístup cizích osob k vašim účtům či informacím. Nenechávejte elektronická zařízení, kterými přistupujete ke svým účtům, bez dozoru. Obměňujte hesla k účtům v pravidelných intervalech.

10) ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vzhledem k případným budoucím právním změnám či změnám v činnosti ústavu je možné, že budeme čas od času muset provést úpravy těchto zásad ochrany osobních údajů. V případě zásadních změn vás budeme informovat, avšak doporučujeme, abyste si v případě potřeby aktuální znění těchto zásad vždy zkontrolovali, neboť může dojít k drobnějším, dílčím úpravám.

Potřebuješ pomoci?

Pojďme si napsat!

  Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA, na kterou se vztahují Privacy PolicyTerms of Service společnosti Google. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení odpovědi na zaslaný dotaz nebo požadavek.