Recenze: V zajetí pornografie

Název:                 V zajetí pornografie: Jak zvítězit nad závislostí
Autor:                  Ralph H. Earle a Mark R. Laaser
Rok vydání:        2006 (Advent-Orion, Praha)

Kniha V zajetí pornografie se zabývá otázkou závislosti na pornografii a nabízí praktické kroky, jak se této závislosti zbavit. Zároveň také ukazuje, jak pěstovat zdravou sexualitu, která nebude odtržena od reality. Nejde totiž o to, abychom se pouze zbavili návyku či závislosti na pornografii, ale abychom ji nahradili něčím daleko lepším a hodnotnějším.

Rozdělení knihy

Celá kniha je rozdělena do tří hlavních částí. V první upozorňuje na nebezpečí pornografie, jelikož si dlouho nikdo neuvědomoval, že může vést až k závislosti. Sexuální závislost je zde obecně definována jako „patologický návykový nebo nutkavý vztah k určitým sexuálním praktikám, nad nimiž člověk ztratil kontrolu“ (str. 27). Každý člověk má samozřejmě jinou míru tolerance, ale jakýsi nezvladatelný návyk si může vybudovat kdokoli.

Ve druhé části jsou představeny kroky ke svobodě. Nejprve nás autoři vybízí, abychom se zamysleli na tím, jak vypadalo naše rodinné zázemí, díky čemuž můžeme lépe pochopit náš současný stav. Často si totiž z rodiny přinášíme nejrůznější zranění nebo vzorce nezdravého chování. Na konci třetí kapitoly najdete také sadu otázek, které nám v tomto zamyšlení mohou pomoci.

Na to navazuje kapitola s názvem „Připusťte si svá zranění.“ Jelikož nejsme pouze fyzické bytosti, mohou naše zranění být také emocionálního, sexuálního nebo duchovního rázu. Autoři nejprve vysvětlí jednotlivé body a poté nás vedou k dalšímu zkoumání prostřednictvím osobních otázek. To vše nás má dovést k tomu, abychom se přestali soustředit na tyto nezdravé návyky a přesunuli se k hledání zdravé sexuality.

Tuto zdravou sexualitu můžeme podrobně prozkoumat ve třetí části. Naše sexualita má různé rozměry: Fyzický rozměr, rozměr jednání, emociální rozměr, vztahový a duchovní. Je potřeba, abychom postupně začali pracovat na všech těchto oblastech. Tím jednak prolomíme začarovaný kruh našeho návyku či závislosti, ale zároveň tím získáme něco daleko cennějšího – zdravou a skutečnou intimitu.

V čem je kniha dobrá?

Autoři knihy mají osobní zkušenost se závislostí na pornografii, takže se dokáží snadno identifikovat s lidmi, kteří s touto oblastí zápasí. Zároveň jsou to zkušení terapeuti, kteří mají bohaté zkušenosti s lidmi se sexuální závislosti. To se zároveň projevuje na řadě příkladů konkrétních lidí, se kterými pracovali.

Kniha zároveň neobsahuje spoustu nepotřebných informací a statistik, které člověku v jeho zápase mnohdy vůbec nepomůžou. Ovšem zmiňují zde vše podstatné, aby čtenáři pochopili jádro závislosti a mohli se začít posouvat směrem k uzdravení.

Důležitým aspektem je praktičnost této knihy. Otázky k zamyšlení jsou opravdu dobře položené, takže se můžeme rychle dostat k jádro problému. Velkým plusem je právě záměr celé knihy, která nevede pouze k zbavení se závislosti na pornografii, ale k zaplnění prázdného místa, které potom vznikne, novým (zdravým) pohledem na lidskou sexualitu.

Jelikož jsou oba autoři křesťané, doplňují pojetí zdravé sexuality také o duchovní rozměr, který se ve vztahu k sexu mnohdy opomíjí.

Má kniha nějaké slabé stránky?

Pro někoho může být křesťanský rozměr této knihy negativním aspektem. Je pravda, že tento duchovní pohled na sexualitu se táhne celou knihou, což může určité lidi odradit. Je ovšem nutno podotknout, že tento pohled pouze obohacuje jejich terapeutický přístup, takže zmíněné principy neztrácí na hodnotě. Je ovšem na místě na tento rozměr upozornit.

Další slabou stránkou může být stáří knihy. Přeci jen poprvé vyšla v USA v roce 2002, takže má přes patnáct let. To se projevuje také na příkladech, které se samozřejmě zabývají různými pornografickými materiály, ale už tolik neřeší masivní rozšíření pornografie, ke kterému došlo na internetu především v posledních patnácti letech. I přesto jsou všechny principy aplikovatelné do dnešní doby. Především mladší čtenáři by tedy měli být shovívaví u uvedených příkladů.

Závěr

Na českém trhu neexistuje moc knih či materiálů, které by se tímto problémem zabývaly. Kniha V zajetí pornografie je i přes své stáří výbornou pomůckou, která vám může pomoci lépe pochopit svůj návyk či závislost na pornografii a doprovodit vás na cestě k osvobození z jejího zajetí v začarovaném kruhu.

Pokud sami zápasíte se sexuální závislostí, chcete pochopit svého partnera, který s ní zápasí, nebo toužíte pomáhat druhým, aby se dostali z tohoto začarovaného kruhu, určitě doporučuji si tuto knihu přečíst.

Štítky

Mozek závislý na pornu

Další články

Potřebuješ pomoci?

Pojďme si napsat!

    Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA, na kterou se vztahují Privacy PolicyTerms of Service společnosti Google. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení odpovědi na zaslaný dotaz nebo požadavek.