Recenze: Jak se osvobodit od pornografie

Název:               Jak se osvobodit od pornografie
Autor:               Éric Jacquinet (ed.)
Rok vydání:     2019 (Paulínky, Praha)

Kniha Jak se osvobodit od pornografie obsahuje čtyřiceti denní zamyšlení, které provází člověka závislého na pornografii na jeho cestě ke svobodě. Cílem této knihy není přesvědčovat čtenáře o nebezpečí pornografie, ale spíše pomoci těm, kteří si její nebezpečí již uvědomují. Čtenáři v ní najdou mnohé příběhy lidí, kteří si sami prošli závislostí na pornografii. Zároveň každá kapitola obsahuje spoustu podnětů k zamyšlení i konkrétní úkoly, které mohou pomoci k osobnímu růstu v oblasti intimity a vztahů.

Rozdělení knihy

Předtím než se čtenář pustí do čtyřiceti denního zamyšlení, je v úvodu knihy povzbuzen k tomu, aby se na tuto cestu osvobození od závislosti nevydával sám. Má si najít „patrona“, který ho bude na jeho cestě doprovázet, naslouchat mu, povzbuzovat ho a případně se za něj modlit. Poté se čtenář může vydat na čtyřiceti denní cestu, která je rozdělena do šesti etap. 

První etapa, která zahrnuje pouze jednu kapitolu, v podstatě představuje startovní linii, kdy je ovšem pozornost čtenáře směrována k cíli. Tímto cílem ovšem není myšleno pouhé „osvobození se od pornografie“, ale především „objevení smyslu života“. Snaží se nasměrovat čtenáře, aby se nesoustředil pouze na problém, kterému čelí, ale aby dokázal vidět větší obraz.

Druhá etapa se zaměřuje především na pochopení závislosti na pornografii. Popisuje, jak například vypadá závislost na kybersexu a proč je pornografie tak přitažlivá. Hlavním cílem této etapy je odhalit pravou tvář pornografie a její lži, kterým lidé tak často věří.

Třetí etapa vede čtenáře k hlubšímu sebepoznání. Na cestě k osvobození se od závislosti je potřeba, aby člověk začal více naslouchat svému tělu a svým emocím. Vede ho k reflexi nad vztahy ve svém životě a jakým způsobem k nim přistupuje.

Čtvrtá etapa je zaměřená hodně duchovně a povzbuzuje čtenáře, aby zápasil o osvobození. Pomáhá mu především ujasnit si způsob, jakým má přistupovat k případným opětovným pádům (relapsům), a povzbuzuje ho, aby nepřestával zápasit.

Během páté etapy se čtenář učí budovat si nové návyky v životě, která zahrnují například: budování sebedůvěry, péči o vlastní tělo, rozvrhnutí si času, učení se odpočívat nebo budovat přátelské vztahy. Důležitou oblastí v této etapě je i budování zdravého pohledu na sexualitu.

Poslední šestá etapa především připravuje čtenáře na to, co bude následovat do dokončení čtyřiceti dní. Důležité totiž je, aby po skončení četby dovedl udržet směr, kterým se vydal.

V čem je kniha dobrá?

Čtenáři v knize najdou spoustu příběhů lidí, kteří zápasili s pornografií ve svém životě a zvítězili. To vše je může povzbudit na jejich cestě a ukázat, že osvobození je možné.

Rady v této knize se opírají o vědecké výzkumy, které si mohou čtenáři dohledat. Nestojí tedy na pouhém přesvědčení, že pornografie je špatná.

Asi nejpozitivněji hodnotíme především to, že každá kapitola obsahuje praktické otázky, nad kterými se mají čtenáři dále zamýšlet. A pokud je budou probírat se svým patronem, mohou z nich vytěžit ještě více.

Jelikož se jedná především o křesťanskou (katolickou) publikaci, bude mít co říci především čtenářům, kteří věří v Boha. Nicméně bude mít co říci i lidem, kteří se nehlásí ke křesťanství nebo k jinému náboženství.

Má kniha nějaké slabé stránky?

Co se slabých stránek týče, je potřeba zdůraznit, že kniha byla napsána především pro křesťany, obzvláště pak z katolické tradice. To se v knize projevuje dvěma způsoby:

Zaprvé, je místy použit křesťanský slovník, který může být pro nábožensky nezainteresované čtenáře nesrozumitelý. Kniha má rozhodně co předat i čtenářům bez náboženského pozadí, ale musí být připraveni na to, že některé věci mohou být nesrozumitelné.

Zadruhé, kniha obsahuje celé kapitoly, které jsou sepsány pouze pro křesťany (například 15. kapitola: Zachráněn Ježíšem). Ačkoliv kniha v úvodu („Často kladené otázky“) tvrdí, že je určena i pro nekřesťany, tyto kapitoly to trochu popírají. Je škoda, že se autor ve všech kapitolách nedržel toho, aby obsahovaly životní příběh, odborný pohled, pohled víry a praktické otázky k zamyšlení.

Závěr

Kniha Jak se osvobodit od pornografie je v českém prostředí unikátní především v tom, že se jedná o průběžné čtyřiceti denní zamyšlení. Tím jasně dává najevo, že člověk se nezbaví závislosti na pornografii přes noc, ale že se jedná o proces. A na této cestě by člověk neměl být sám, ale měl by mít po boku patrona, na kterého se může kdykoliv obrátit. 

I když kniha má hodně co nabídnout všem lidem, kteří zápasí s pornografií ve svém životě, je sepsána především pro čtenáře z křesťanských kruhů. Není to nic negativního, jenom je zapotřebí na to při čtení knihy pamatovat.

Štítky

Recenze: Mýty o pornu
Myslel jsem si, že jsem jediný

Další články

Potřebuješ pomoci?

Pojďme si napsat!

    Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA, na kterou se vztahují Privacy PolicyTerms of Service společnosti Google. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení odpovědi na zaslaný dotaz nebo požadavek.