Recenze: Atomové návyky: Jak si budovat dobré návyky a zbavovat se těch špatných

Název:  Atomové návyky: Jak si budovat dobré návyky a zbavovat se těch špatných
Autor: James Clear
Rok vydání: 2020 (Jan Melvil publishing, Brno)

Kniha Atomové návyky nesoucí podtitulek Jak si budovat dobré návyky a zbavovat se těch špatných, je dílem amerického odborníka na práci s návyky Jamese Cleara z amerického Ohia. Kromě této publikace se James Clear věnuje práci s návyky. Například v rámci svých článků v renomovaných médiích či přednáškách pro firmy či sportovní týmy vrcholových soutěží, jako je NFL nebo NBA. 

Úvod o autorovi a knize

Autor sám má velkou osobní zkušenost se silou postupného budování dobrých návyků, když se mu za jejich pomoci podařilo vrátit se po těžkém zranění lebky zpět ke hraní baseballu.  A nejen, že se ke hraní vrátil, ale dokonce se postupně vypracoval až na jednoho z nejlepších hráčů univerzity. Autor v knize zmiňuje i další dovednosti, se kterými mu tvorba návyků pomohla, jako je například psaní článků nebo podnikání. Sám ale dodává, že úspěchů v těchto oblastech nedosáhl nějakým jednorázovým zázrakem, ale naopak se za nimi skrývala každodenní rutina a práce na atomových návycích. 

Kniha tedy není určena hrdinům, kteří mají výjimečné schopnosti. Je určena každému, kdo chce začít pracovat na svých návycích a hledá způsob, jakým by mohl dobré návyky budovat a špatných návyků se naopak zbavit. 

Kniha samotná je tedy věnována právě tvorbě těchto návyků. Proč autor zvolil označení návyky? Když se učíme novou věc, je potřeba zapojit píli a snahu. Pokud se ale tato činnost stane návykem, tak už nad ní nemusíme přemýšlet. Začneme ji totiž dělat automaticky.  A proč autor nazývá návyky slovem atomové? Termín atomové má v angličtině dva významy. Jedním z těchto významů je extrémně malé množství něčeho/nejmenší možná část většího systému. Druhým významem je zdroj obrovské energie nebo síly. Ve zkratce se jedná o zdůraznění faktu, že právě budování malých, v zásadě jednoduchých každodenních návyků, zpravidla vede k velkým a dlouhodobým výsledkům. 

Pravidla pro budování zdravých a zbavení se špatných návyků

Autor ale nezůstává u této obecné teze a v průběhu knihy představuje čtenáři soubor pravidel v knize pojmenovaných jako zákony behaviorální změny, kterými je dobré se při budování návyků řídit, jelikož jsou nápomocné k tomu, aby byl daný návyk vybudovaný úspěšně. Zákony jsou formulovány následovně:

  1. Musí to být nápadné.
  2. Musí to být přitažlivé.
  3. Musí to být snadné.
  4. Musí to být uspokojivé.

Autor se v rámci knihy dopodrobna věnuje těmto čtyřem zákonům a dává čtenáři zevrubný návod, pomocí kterého může postupně implementovat tyto čtyři zákony do své konkrétní situace a aplikovat na svůj konkrétní dobrý návyk, který se snaží budovat. Tyto čtyři zákony ukazují na to, jakým způsobem je potřeba upravit svůj životní styl tak, aby se ze zdravých návyků stalo něco nápadného, přitažlivého, snadného a uspokojivého. 

Jak už bylo výše zmíněno, kniha se také zabývá tím, jak se zbavovat špatných návyků, které často v současném stavu (myšleno ve stavu, kdy má člověk ve svém životě nějaké nezdravé návyky, které se mu nedaří zvládnout) mívají u člověka právě tyto vlastnosti pomáhající jejich jednoduchému budování, rozvoji a stávání se součástí života daného jedince. Na toto autor odpovídá inverzními zákony, které čtenář může využít k odstranění špatných návyků ze svého života. Tyto inverzní zákony zní následovně:

  1. Musí to být neviditelné.
  2. Musí to být nepřitažlivé.
  3. Musí to být obtížné.
  4. Musí to být neuspokojivé.

Inverzní zákony lze aplikovat na špatné návyky, kterých se chce čtenář v životě zbavit, a udělat si pomocí nich návyk neviditelným (sejde z očí, sejde z mysli), nepřitažlivým, obtížným a neuspokojivým. Znovu se jedná o změnu životního stylu napomáhající tomu, aby daný návyk přirozeně přestal být jeho součástí. 

Budování atomových návyků 

V obou případech z principu nejde o velké “násilné” změny, které vyžadují velké úsilí a spoustu práce, ale o malé změny, které postupně přizpůsobují životní styl a situaci čtenáře tomu, aby se pro něj návyk, který v životě touží budovat, stal do jisté míry přirozeným. A naopak návyk, kterého chce v životě zanechat, se stal v životě naprosto nepřirozeným a nepotřebným. 

Kniha pracuje s velkou řadou citací rozličných vědeckých výzkumů podtrhujících relevanci autorových myšlenkových pochodů a také s mnohými praktickými příklady ukazujícími na fenomény, které se autor pokouší čtenáři předat. K tomu jsou též dodány ryze praktické rady společně s úkoly, na kterých čtenář může pracovat, a díky nimž může své atomové návyky budovat a rozvíjet krůček po krůčku. 

V závěru knihy autor popisuje pokročilé metody, které pomáhají čtenáři rozvinout uvažování o tvorbě a budování atomových návyků z dalších možných úhlů pohledu. V úplném závěru dodává čtenáři motivaci k tomu, aby sám vyzkoušel účinek atomových návyků, které mu pomocí drobných změn zaručí pozoruhodné výsledky. 

Hodnocení knihy 

Osobně jsem o knize slyšel už mnohokrát předtím, než jsem ji poprvé vzal do ruky. V rámci organizace NePornu, na jejíž stránkách bude tato recenze vystavena, totiž často pracujeme právě s pojmy jako je budování zdravých návyků nebo rozpoznávání a zbavování se těch nezdravých. I v rámci mého osobního příběhu, kdy jsem několik let bojoval se závislostí na sledování pornografie, jsem zaznamenal různé návyky, které mi do života přispívaly dobrými hodnotami, ale samozřejmě i ty, které mi v životě spíše škodily. V uplynulých letech jsem na některých z nich začal pracovat a několik lidí včetně mého supervizora mi doporučilo právě knihu Atomové návyky, která by mi v tomto ohledu mohla pomoci. 

Upřímně musím říct, že jsem byl při jejím čtení velmi pozitivně překvapen. Předtím, než jsem se do knihy zakousl, jsem upřímně očekával další čtení z řádky seberozvojové literatury, která bude nabízet “zázračný recept”, domněle řešící všechny moje potíže. Takových knih jsem za život přečetl více a často předkládaly nerealistické koncepty odtržené od života běžného smrtelníka. U Atomových návyků jsem ale viděl něco úplně odlišného. Kniha nenastavuje čtenáři žádnou vysokou laťku, na kterou by se musel dostat, aby byl konečně úspěšný. Neukazuje ani na žádný ideál lidství nebo zázračný recept, který by dokázal zahojit všechny potíže. Naopak. Kniha vyzdvihuje důležitost obyčejných věcí a činností, které můžeme dělat každý den. Nezastírá, že každý z nás má jiné možnosti, jinou startovní čáru. Ukazuje pouze na fakt, že v životě každého z nás jsou oblasti, na kterých je možné pracovat již dnes, pokud jen trochu chceme. Vysvětluje, že není potřeba se porovnávat s ostatními, ale že jediné, s kým se dává smysl srovnávat, je naše včerejší já. Vyzdvihuje důležitost drobných změn, které vedou k pozoruhodným výsledkům. Účinek atomových návyků. Drobné změny, pozoruhodné výsledky.

Kniha je čtivá, čtení mi šlo pěkně od ruky. Na spoustě místech je text doplněn různými ilustračními obrázky nebo případně přehlednými tabulkami, které dávají čtenáři další možnost porozumění v textu uvedených konceptů. Zároveň je zde také možnost si na webových stránkách autora (v češtině na webových stránkách nakladatelství, kde byla kniha přeložena) najít další pomůcky k vytvoření systému budování návyků a dalších záležitostí s jednotlivými tématy spojených. 

Shrnutí 

S čistým svědomím mohu tuto knihu doporučit k přečtení, rozhodně se nejedná o ztracený čas. Už během čtení mi došlo, že spoustu z konceptů v knize uvedených už znám, ale nikdy předtím mě nenapadlo nad nimi takto systematicky přemýšlet. Sám jsem motivovaný zkusit tímto způsobem budovat některé návyky a těším se na pozoruhodné výsledky, které třeba jednou přijdou. Ale i kdyby ne, tak to za mě není hlavní pointa. Hlavní pointou je udělat pro sebe něco dobrého, a i kdyby to mělo být jen zbavení se špatných návyků a vybudování těch dobrých, tak to za to přece stojí. 

Štítky

NávykyZměna je proces
Rozbité sny… a co dál?
Pornografie, stres a trápení? Jak to spolu souvisí?

Další články

Potřebuješ pomoci?

Pojďme si napsat!

    Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA, na kterou se vztahují Privacy PolicyTerms of Service společnosti Google. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení odpovědi na zaslaný dotaz nebo požadavek.