Dobrý den,

věděli jste, že průměrný věk, kdy se děti poprvé setkávají s pornografií je 11 let? Nebo že si člověk může na sledováním pornografie vybudovat závislost, která je díky snadné dostupnosti stále větší problém právě u mladé generace?

Nechceme vás děsit, ale chceme vás požádat o pomoc.

Lektorská organizace Tlakový hrniec na Slovensku se věnuje především preventivním programům týkajících se sexuální výchovy. A nezisková organizace NePornu se snaží o rozšiřování povědomí o problematice pornografie, přičemž nabízí pomoc těm, kteří mají s užíváním pornografie již problém.

V rámci tohoto výzkumu, který je podporován Evropskou Unií, bychom vás chtěli požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Ten nám pomůže lépe zmapovat současnou situaci v rodinách, ale také vytvořit praktické materiály, které budou užitečným pomocníkem jak pro rodiče, tak pro učitele a pracovníky s dětmi a mládeží, jak toto citlivé téma otevírat a řešit s dětmi.

Hlavním cílem je samozřejmě prevence závislosti na pornografii u dětí. V následujících dvou letech budeme pracovat nejen na vytváření materiálů, ale také na vytváření preventivních programů na školách. Chceme dětem včas poukázat na možné negativní dopady pornografie, a tím jim dál lepší šanci se zdravě rozhodnout a případně nepropadnout závislosti, která by měla negativní vliv na jejich zdraví i vztahy.

Proto vás prosíme o vyplnění tohoto anonymního dotazníku. Výsledná data nám pomohou při vytváření užitečných materiálů pro vás i prevenčních programů pro děti.

Děkujeme

Lívia Halmkan 
z organizace Tlakový hrniec (SK)
[email protected]

Pete Lupton
z organizace NePornu (CZ)
[email protected]