Kdo stojí za projektem?

Za projektem NePornu stojí tým lidí, kteří si uvědomují závažnost problematiky pornografie. Někteří si prošli závislostí na pornografii sami, jiní se s ní setkali ve svém okolí a někteří s touto tématikou pracují na odborné úrovni. 

Tým

Tým tvořený placenými pracovníky zajišťuje organizační chod projektu.

Pete Lupton

Pete Lupton

Ředitel a zakladatel NePornu

Na projektu NePornu pracuji již od roku 2017, kdy vznikla myšlenka založit organizaci, která bude pomáhat lidem závislým na pornu. Jako ředitel mám na starosti celkové směrování a prezentaci projektu a vytváření zázemí, aby vše fungovalo tak, jak má.

Sám jsem si prošel dlouholetou závislostí na pornografii, takže vím, že není úplně jednoduché se z ní dostat. Osobně jsem si dlouho myslel, že jsem jediný v mém okolí, kdo má s něčím takovým problém, a tak jsem o své závislosti mlčel. Zároveň se o závislosti na pornu nikde nemluvilo a nebyla žádná nabídka pomoci. Právě proto jsem na začátku projektu NePornu přišel s heslem: „Nebuď na to sám!“

Životní motto: „Když se přestaneš vzdělávat, přestaneš vést.“

Táňa Reháková

Táňa Reháková

Koordinátorka e-koučů NePornu

V rámci projektu NePornu se starám především o školení a vedení našich e-koučů, abychom mohli lidem nabízet co nekvalitnější pomoc.

Matěj Písařík

Matěj Písařík

Koordinátor podpůrných skupin a preventivních programů

V NePornu se věnuji rozvoji místních podpůrných skupin Anonymních pornoholiků. Školím vedoucí těchto skupin, připravuji materiály a starám se o web. Zároveň mám na starosti tvorbu a koordinaci preventivních programů pro žáky základních a středních škol.

Jsem naivní snílek, který chce jednou vidět lepší svět. K projektu jsem se připojil, jelikož mám osobní zkušenost s problémy s pornem a se samotou při jejich řešení. Mám radost, že NePornu může být parťákem lidí, kteří si procházejí něčím podobným, čím jsem si v minulosti prošel sám. Díky projektu taky můžu ukazovat na rizika s pornem spojená, a přispět svou troškou k tomu, aby byl svět hezčím místem.

Životní motto: „Žádný pořádný příběh nikdy nezačal tím, že jsem zůstal sedět doma na gauči.“

Lucie Sovjáková

Lucie Sovjáková

Grafička a správkyně sociálních sítí

V NePornu mám na starost sociální sítě, střih podcastu, vizuál a provádím kontrolu článků před zveřejněním.

Rada

Od roku 2020 funguje projekt NePornu jako nezisková organizace, jejím výkonným orgánem je Rada. Ta je zodpovědná za hospodárný a plynulý chod spolku, plnění hlavních cílů projektu, a poskytuje týmu zpětnou vazbu.

Honza Heřmanský

Honza Heřmanský

Předseda NePornu, z. s.

V rámci Rady NePornu zastávám statutární funkci předsedy spolku. 

Marek Hutr

Marek Hutr

Místopředseda NePornu, z. s.

Rád ve svém životě dělám věci, které mi dávají smysl. No a pomáhat lidem, kteří se plácají v závislosti na pornografii a promrhávají svůj čas, potenciál a možnosti tím, že se v ní utápí, je něco, co rozhodně smysl má. Proto když mne oslovil Pete s tím, jestli bych s ním šel do založení neziskovky, jejíž cílem bude tahat lidi ze závislosti, neváhal jsem a šel s ním do tohohle dobrodružství.

Mimo zakládání neziskovek a sezení ve správních radách mě moc baví hudba, hraní na všechno co má struny, nebo klapky, setkávání se s lidmi, pití dobré whisky anebo kávy, a hlavně trávení času s mojí úžasnou ženou a dvěma potomky. Fascinuje mě světlo a všerůzné vizuální umění, které prvky světla používá. Pracuju napůl jako ajťák a napůl jako církevní pracovník pro mládež. 

V rámci Rady NePornu zastávám statutární funkci místopředsedy spolku.

Život je krátký, aby ho člověk zabil zíráním na porno. 

Lukáš Sztefek

Lukáš Sztefek

Člen Rady NePornu, z. s.

Jako člen Rady NePornu pomáhám dohlížet na celý projekt. 

Etická komise

Je zodpovědná za odbornost projektu a tvoří etické zásady, na kterých projekt stojí. Jejím hlavním úkolem je tvorba a aktualizace etického kodexu a metodiky práce. Pracovníci i klienti NePornu se mohou na Etickou komisi obrátit v případě podezření na porušení etických zásad projektu. 

Etická komise byla ustanovená Radou NePornu v roce 2021. 

ThLic. Mgr. Michal Prívara

ThLic. Mgr. Michal Prívara

Vedoucí Etické komise

Od roku 2019 působím jako psychoterapeut a procházím si komplexním pětiletým výcvikem v systemickém přístupu. Zároveň studuji psychopatologii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Abslovoval jsem kurz komplexní krizové intervence i akretitovaný specializovaný kurz „Sebevražda a sebevražedné jednání klienta.“

V počátcích projektu NePornu jsem zde působil jako dobrovolník. Když v roce 2021 přišla nabídka založit a vést Etickou komisi NePornu, mile rád jsem ji přijal s touhou pomáhat tento projekt posouvat dál. 

Jakub Vopelák

Jakub Vopelák

Člen Etické komise

Věnuji se lidem se závislostí na sexu a pornografii a pomáhám jim tuto závislost překonat a nahradit zdravým vztahem k sobě i okolí. Vedle toho pracuji jako terapeut s lidmi se závislostí na alkoholu, THC, s úzkostnou poruchou a poruchou příjmu potravy v soukromé ambulanci AdiCare a jako terapeut jsem se podílel na pilotním projektu Vězeňské služby ve Věznici Jiřice

Sám mám osobní zkušenost se závislostí na pornu a sexu. V dětství jsem zažil zneužití a dlouhodobě jsem žil život, kdy jsem jednal v rozporu se svými hodnotami a pocity. To ovlivnilo nejen mé manželství, ale i vztahy s dětmi a dalšími blízkými. Nebylo jednoduché zbavit se závislosti, ale ta cesta stála za to. Přál bych si, aby si už nikdo další nemusel procházet pocity sebeodsuzování a “že jsem jediný na světě, kdo si neumí poručit a přestat”.

V projektu NePornu jsem také působil ze začátku jako dobrovolník. Jelikož jsem měl také zkušenosti s podpůrnými skupinami, pomohl jsem s vytvořením Anonymních pornoholiků. Od roku 2021 pak působím jako člen Etické komise NePornu.

Jiří Jedlička

Jiří Jedlička

Člen Etické komise

Po letech ve světě korporátního managementu jsem změnil směr a zamířil do neziskového sektoru. Pracoval jsem jako sociální pracovník, později jako pastorační pracovník, a nakonec i jako kouč, mentor a supervizor. Všechny tyto „vznosné“ tituly ovšem vnímám jen jako způsob, jak lidem říci, že je mám rád, že mě zajímá, jak myslí a jednají, a že mám touhu jim pomoci. Protože pracuji primárně s mladými lidmi, vnímám závislost na pornografii jako velmi aktuální téma.

Do projektu NePornu jsem se nejprve zapojil jako dobrovolník. Poté jsem pomohl vytvořit jeden ze základních online kurzů pro vzdělávání nových e-koučů. A od roku 2021 působím jako člen Etické komise NePornu. Vystudoval jsem sociální a pastorační práci na ETS a ETF a jsem držitelem certifikací v koučinku (ICF) a supervizi (Pastoral supervision).

E-koučové

E-koučové jsou proškolení dobrovolníci, kteří zajišťují kontakt s klienty. E-koučové nejsou trenéři ani odborní poradci, ale lidé, kteří pomáhají druhým ujít kus jejich životní cesty. Jejich záměrem není lidem říkat, co by měli dělat, ale objevovat spolu s nimi odpovědi na jejich otázky. V případě našich e-koučů je jejich hlavním úkolem pomáhat druhým v jejich zápase s pornografií.

Jelikož tým našich e-koučů neustále roste, můžete se na něj podívat na následujícím odkaze: