Historie projektu 

Přípravy na vznik projektu

Samotná myšlenka vzniku projektu NePornu přišla již v roce 2017. Tehdy byl Pete Lupton osloven projektem HledámBoha.cz, který se zaměřuje mimojiné na tvorbu online kurzů o křesťanství. Pete měl tehdy konzultovat nově vznikající kurz o pornografii. Jejich e-koučové se totiž občas setkávali ve svých komunikacích s lidmi, kteří řešili tuto oblast, a nevěděli, jak s tím pracovat. 

Tehdy přišel impulz k vytvoření projektu NePornu. Již od roku 2015 totiž existovaly webové stránky NePornu.cz, které ovšem sloužily pouze k rozšiřování povědomí o problematice. Měly sice velké nedostatky, ale samotný název dobře vyjadřoval, o čem by projekt měl být: Pomáhat lidem, kteří mají s pornografií problém, říct NePornu. 

A tak již od začátku projektu zaznívaly dva hlavní cíle, které má projekt doteď: Rozšiřovat povědomí o problematice pornografie a pomáhat těm, kteří jsou na pornografii závislí. 

Kvůli transparentnosti zmíníme, že projekt sice vznikl v křesťanském prostředí, ale ne za účelem obracení lidí na víru. Od samého počátku příprav na spuštění projektu jsme měli vizi, že projekt má jednoduše rozšiřovat povědomí o problematice pornografie a pomáhat těm, kteří mají se sledováním porna problém. Při práci s klienty se snažíme být neutrální, respektovat jedinečnost našich klientů, a to včetně jejich náboženských názorů, a opírat se především o odborné a vědecké poznatky. 

Na základě těchto cílů jsme pak kompletně přepracovali web NePornu, který jsme převzali od původních zakladatelů. Napsali jsme několik základních článků, překopali přístup k e-koučování, aby odpovídal potřebám našich klientů, a publikovali upravený online kurz o pornografii

Cesta k osamostatnění 

Projekt NePornu jsme oficiálně spustili 1. ledna 2018, stále ještě pod oficiální záštitou HledámBoha.cz. Pete se začal projektu věnovat na poloviční úvazek a postupně ho rozvíjel. Sháněl dobrovolníky, psal články, staral se o web, tvořil další online kurzy… No, bylo toho hodně, ale to tak bývá v začátcích každého projektu. 

Jedním z důležitých ukazatelů úspěšnosti pro nás byl od počátku počet klientů. V první roce fungování jsme zaškolili 4 e-kouče a celkově se nám ozvalo 66 klientů s žádostí o pomoc. V roce 2019 jsme pak začali sledovat rapidní nárůst zájmu o naše služby. Základna e-koučů se nadále rozšiřovala a celkově se nám ozvalo 243 klientů. 

K přemýšlení o osamostatnění nás tedy vedly dva faktory. Jednak jsme od začátku projektu věděli, že úplně nespadáme do vize projektu HledámBoha.cz, takže jsme byli připraveni, že se jednou osamostatníme. Když jsme pak v roce 2019 viděli, jaký je o projekt zájem, došli jsme k závěru, že není na co čekat. 

Na podzim roku 2019 jsme tedy začali připravovat všechny podklady pro vytvoření neziskové organizace NePornu. Hlavním iniciátorem byl Pete, ale výkonným orgánem spolku se ustanovila Rada NePornu, která na celý projekt dohlíží, aby byly naplňovány jeho hlavní cíle. 

NePornu, z. s. je oficiálně zapsaná ve spolkovém rejstříku od 3. ledna 2020. 

Vždy je co zlepšovat

Jak projekt rostl, postupně jsme objevovali oblasti, které bylo potřeba zlepšit, abychom mohli vše posunout o úroveň dál. 

Prvním logickým krokem bylo, že jsme zaměstnali koordinátorku e-koučů, Táňu, která se začala více věnovat péči o naše dobrovolníky. Díky Táně jsme zlepšili proces přijímání a školení nových dobrovolníků a kromě pravidelných intervizí jsme v roce 2021 zavedli také povinné skupinové supervize. 

Nabídka e-koučinku je pro spoustu lidí skvělá příležitost, jak s někým poprvé toto téma otevřít. Nicméně už v roce 2019 jsme si uvědomili, že řešit online problém pouze online není vždy ideální. Proto jsme začali pracovat na konceptu místních podpůrných skupin. V jejich rozšiřování nám trochu zabránil Covid19, ale v roce 2022 se začaly tyto skupiny rozšiřovat, a to i díky novému koordinátorovi Matějovi. 

V roce 2021 jsme také vytvořili nezávislou Etickou komisi, která nám pomohla vytvořit vlastní Etický kodex. Také se postupně začal tvořit odborný manuál práce, abychom měli vše ještě lépe zakotvené. 

Během školního roku 2022/23 jsme také začali pracovat na preventivních programech do škol. Na této oblasti spolupracujeme s dalšími lektorskými organizacemi po celé České republice, abychom zvýšili náš dosah. Také jsme začali školám nabízet semináře pro rodiče a vzdělávání pro pedagogy. 

Vize do budoucnosti 

V následujících letech chceme nadále rozvíjet stávající služby a projekty. Chceme navyšovat počty našich proškolených dobrovolníků, abychom mohli nabídnout pomoc co nejvíce lidem. Stejně tak chceme rozšiřovat místní podpůrné skupiny a prevenci na školách. 

Kromě toho bychom také chtěli projekt rozšířit do zahraničí. V příštích letech bychom se chtěli zaměřit především na země ve Východní Evropě, kde je také nízké povědomí o této problematice a omezená nabídka pomoci. V tom všem se chceme držet našich hlavních cílů, ale také principů, jak k naší práci a našim klientům přistupujeme.