Hlavní cíle projektu NePornu

Projekt NePornu má již od svého vzniku dva hlavní cíle:

(1) Rozšiřovat povědomí o problematice pornografie
(2) Pomáhat těm, kteří mají s užíváním pornografie problém

Při naší práci se opíráme především o aktuální odborné a vědecké poznatky a osobní zkušenosti našich klientů. 

Konkrétní aktivity projektu

(1) Rozšiřování povědomí

Při rozšiřování povědomí o problematice pornografie se soustředíme především na prevenci, rizika spojená s jejím sledováním a řešení možných negativních dopadů. 

Povědomí rozšiřujeme skrze rozhovory a články v médiích, skrze přednášky a semináře pro různé cílové skupiny (rodiče, dospívající, učitelé apod.) a skrze naše sociální sítě. Pravidelně publikujeme vlastní články a podcasty. Věnujeme se také překladu a vydávání tématické literatury. V neposlední řadě se nyní zaměřujeme také na tvorbu a realizaci preventivních programů na školách.

(2) Nabídka pomoci 

Projekt NePornu nabízí laickou bezplatnou pomoc, která neslouží jako náhrada jakékoliv formy odborné pomoci (např. psychoterapie). 

Mezi nabídku naší pomoci patří:

  • E-koučink: Prostřednictvím této formy pomoci propojujeme klienty s proškolenými dobrovolníky, kteří je následně doprovázejí skrze e-mailovou komunikaci v abstinenci od pornografie.
  • Anonymní pornoholici: Jedná se o pravidelná setkání podpůrných skupin, která probíhají buď online nebo osobně. Skupinu vede proškolený dobrovolník.
  • Online fórum:  Na fóru si uživatel může založit svůj anonymní abstinenční deník, ve kterém, za podpory dalších uživatelů, sdílí svůj každodenní boj se závislostí.
  • Discord: NePornu discord server nabízí internetovou komunitu, která se vzájemně podporuje a umožňuje uživatelům diskutovat o různých tématech spojených s problematikou pornografie.
  • Online kurzy: Nabízíme celou řadu online kurzů na různá témata, které si může každý sám a zdarma projít.

Financování projektu

NePornu, z. s. je nestátní nezisková organizace (NNO), která je primárně financována prostřednictvím individuálních či firemních darů. Dárci nemají na chod projektu žádný vliv a jejich podpora projekt k ničemu nezavazuje.

Část podpory konkrétních činností (např. preventivních programů) pramení také z nadací nebo evropských dotací. Tyto prostředky jsou vždy využívané ke konkrétním účelům, ke kterým byly poskytnuty.

Naše výroční zprávy si můžete stáhnout zde:

Pokud byste chtěli projekt NePornu finančně podpořit, najdete více informací zde: